« Najít podobné dokumenty

Obec Panoší Újezd - Zpráva o výsledku přezkoumání hospadaření za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panoší Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 (358.88 kB)
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> Čj.: 011280/2022/KUSK Stejnopis č.2
<br> SpZn: SZ_065859/2021/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> DSO SVAZEK OBCÍ OKRESU RAKOVNÍK PRO
ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
<br> IČ: 47020504
<br> za rok 2021
<br>
Přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní
<br> obslužnosti za rok 2021 bylo zahájeno dne 28.07.2021 doručením oznámení o zahájení
<br> přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>  22.02.2022
 03.11.2021
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2021 - 31.12.2021
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle DSO: Husovo nám.255
<br> 269 01 Rakovník
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXX XXXXXXXXXX
- kontroloři: XXXXXXX XXXXXXXXXX
<br>
<br> Zástupci DSO: XXXX XXXXXX - předseda
<br> XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.095448/2021/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územníh...

Načteno

edesky.cz/d/5223118

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panoší Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz