« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 6 - Litice - Oznámení o době a místě konání voleb

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 6 - Litice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznameni_o_dobe_a_miste_konani_voleb.pdf 570,37 kB

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb
<br> Statutární město Plzeň,Úřad městského obvodu Plzeň 6 - Litice
<br> do zastupitelstev krajů podle 5 15 a 527 zákona č.130/2000 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>.Volby do Zastupitelsteva Plzeňského kraje se uskuteční V pátek dne 7.října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a V sobotu 8.října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin <.>
<br>.Místem konání voleb V okrsku č.6001 - Plzeň 6 - Litice je zasedací místnost Uřadu městského obvodu Plzeň 6— Litice,Klatovská 243,Plzeň — Litice <.>
<br>.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky(platným občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR).Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br>.Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve voleb- ní místnosti <.>
<br>.Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků,jinak mu okrsková volební komise hlasování neumožní <.>
<br> 6.K zajištění pořádku a důstojnému průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise <.>
<br> V Plzni,dne 21.9.2016
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXX V.r.starosta obvodu

Načteno

edesky.cz/d/522214

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 6 - Litice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz