« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Souhrn přijatých usnesení 2/2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Souhrn přijatých usnesení 2/2022
OBEC RAKOVICE
zastupitelstvo obce
<br>
<br> Souhrn přijatých usnesení zastupitelstva obce Rakovice
<br> Ze zápisu č.2/2022 ze dne 15.2.2022
Číslo usnesení
Datum
přijetí
Obsah usnesení
<br> 08/01/2022
<br> 18.01.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice rozhodlo zadat výběrové řízení na zhotovitele investiční akce „Rakovice – kanalizace a vodovod Hluboká cesta“ firmě GPL-INVEST s.r.o <.>,České Budějovice – pobočka Strakonice <.>
<br>
12/02/2022
15.02.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice souhlasí s doplněním bodů „Žádost o odprodej části pozemku“ a „Schválení smlouvy na nákup kompostérů“ do programu jednání <.>
<br>
13/02/2022
15.02.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice schvaluje předložený program jednání doplněný podle usnesení 12/02/2022 <.>
<br> 14/02/2022
15.02.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice schvaluje komisi pro výběrové řízení na zhotovitele investiční akce „Výstavba dětského hřiště Rakovice“ ve složení p.XXXXXX XXXXX,pí.XXXXXXX XXXXXXX,p.XXXXX XXXXX a p.XXXXX XXXXXXX <.>
<br>
XX/XX/XXXX
XX.XX.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice souhlasí s vyvěšení záměru prodat část pozemku parc.č.1432/21 m2 v k.ú.Rakovice o výměře cca 20 m2 <.>
<br> 16/02/2022
15.02.2022
Zastupitelstvo obce Rakovice
a) souhlasí se zněním „Smlouvy o výpůjčce kompostérů“ uzavřenou se Svazkem obcí regionu Písecko,se sídlem Velké náměstí  114/3,IČO 71213996.Pořizovací cena 1 kusu kompostéru je 2964,50 Kč vč.DPH <.>
zmocňuje starostu obce ve smyslu bodu a) tohoto usnesení smlouvu podepsat
<br>
<br>
<br> Datum vyhotovení zápisu: 24.02.2022
<br> Zapsal: XXX XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br>
<br> ……………………………………….<.> ……………………………………….<.>
Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXX
<br> ověřovatel zápisu ověřovatel zápisu
<br>
<br> ……………………………………… <.>
XXXXXX XXXXX
starosta obce
<br>
<br>
<br>
Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkovým přístupem dne: 24.02.2022
<br> Sejmuto dne:
<br> 4
<br> LJ

Načteno

edesky.cz/d/5222010


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rakovice
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz