« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceUsnesení č. 2 z veřejného zasedání konaného dne 7.3.2022 146,9 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany čp.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br>
2.USNESENÍ
<br>
<br> Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vrbčany
konaného dne 7.3.2022 od 18:00 v knihovně obecního úřadu
<br>
<br>
1) Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany určuje ověřovateli zápisu XXXX XXXXXXXXX Kuchaře a pana
<br> Ondřeje Horáka a zapisovatelku Lenku Vukovićovou <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 3,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.1 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> 2) Schválení programu veřejného zasedání
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany schválilo program veřejného zasedání <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 3,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.2 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
<br> 3) Projednání a schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č <.>
IV-12-6024426/VB011,Vrbčany,kNN,p.č.596/1 v k.ú.Vrbčany za úplatu ve výši
2 400 Kč.Povinným bude obec Vrbčany,oprávněným ČEZ Distribuce <.>
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č.IV-12-6024426/VB011 za úplatu ve výši 2 400 Kč <.>
Oprávněným ze smlouvy bude ČEZ Distribuce a povinným obec Vrbčany <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 3,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.3 bylo schváleno <.>
<br>
<br> 4) Projednání poskytnutí finančního daru na pomoc Ukrajině
<br> Zastupitelstvo obce Vrbčany projednalo a schválilo poskytnutí finančního daru na
pomoc Ukrajině ve výši 50 000 Kč.Finanční částka bude zaslána na nadaci Člověk
v tísni na číslo účtu: 0093209320/0300 <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 3,proti 0,zdrželi se 0
<br>
<br> Usnesení č.4 bylo schváleno
<br>
<br> 5) Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč na podporu
Linky bezpečí,z.s <.>
<br> Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o poskytnutí finančního daru na podporu
Linky bezpečí,z.s <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 3,proti 0,zdrželi se 0
<br> Usnesení č.5 byl...

Načteno

edesky.cz/d/5219419

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz