« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva obce 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 2. zasedání zastupitelstva obce 2022
Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 / 1
<br> Obec Modlany
<br> Modlany 34,417 13 Modlany
tel.č.: 725 872 000 | e-mail: obec@modlany.cz
<br> P O Z V Á N K A
na zasedání č.2 Zastupitelstva obce Modlany
<br> konané dne 16.3.2022 v Věšťany 33 od 17:00 hod <.>
<br> PROGRAM:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Volba ověřovatelů zápisu 2.zasedání zastupitelstva obce
<br> 3.Schválení programu jednání 2.zasedání zastupitelstva obce
<br> 4.Námitky k zápisu z 1.zasedání zastupitelstva obce
<br> 5.Kontrola usnesení 1.zastupitelstva obce
<br> 6.Finanční dar na pomoc Ukrajině
<br> 7.Smlouva o bezúplatném převodu 1/2 podílu pozemku 280/7 k.ú.Věšťany
<br> 8.Veřejná finanční sbírka - letní kino 2022
<br> 9.Finanční dar pro MŠ Modlanská rolnička <.>
<br> 10.Různé
<br> 11.Závěr
<br> Vyvěšeno:
Sejmuto:
<br> Ing.XXXXX XXXXXX
starosta

Načteno

edesky.cz/d/5218331

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz