« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - pozvánka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánka
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,Pobočka Česká Lípa
<br> Dubická 2362/56,470 01 Česká Lípa
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 074672/2022/Pob/Kr
Spisová značka: 2RP10956/2017-541202/9
<br> Vyřizuje.: XXXXX XXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: l.kratena@spucr.cz
<br> Datum: 4.3.2022
<br>
<br>
<br>
Pozvánka na závěrečné jednání
– komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Velenice u Zákup
<br>
<br> Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj,Pobočka Česká Lípa,(dále jen
„pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním
pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a podle
ust.§ 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) <,>
<br>
svolává
dle ust.§ 11 odst.3 zákona
<br> závěrečné jednání <,>
na které zve všechny účastníky řízení <.>
<br>
Závěrečné jednání se uskuteční v pátek dne 25.března 2022 od 10:00 hodin <,>
<br> v budově Obecního úřadu ve Velenicích u Zákup <.>
<br>
<br> Na tomto jednání pobočka zhodnotí výsledky komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
Velenice u Zákup a seznámí účastníky řízení s návrhem,o kterém bude rozhodnuto <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Mgr.XXXXX XXXXXXX
vedoucí Pobočky Česká Lípa
Státní pozemkový úřad
<br>
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
2022-03-04T08:34:30+0000
Mgr.XXXXX XXXXXXX

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz