« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Návrh závěrečného účtu 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu 2021
Dobrovolný svazek obcí EKOD
<br> Návrh závěrečného účtu za rok 2021
<br> Sestavený ke dni 31.12.2021
<br> Údaje o organizaci
Název: Dobrovolný svazek obcí EKOD
Adresa: náměstí Republiky 193
<br> 47201 Doksy
IČO: 06523862
<br> Právní forma: Svazek obcí
<br> Kontaktní údaje
Telefon 315693121
E-mail financni@mestomseno.cz
<br> Obsah dokumentu:
Finanční hospodaření svazku
Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku
<br> Zpracovala: XXX XXXXXXXXXXX,DiS <.>,účetní svazku
<br> Statutární zástupce: ing.XXXXXX XXXX,předseda svazku,v.r <.>
<br> Do finančních výkazů lze nahlédnout v úřední dny v kanceláři účetní svazku v budově MěÚ Mšeno
<br> Potvrzení o vyvěšení na úřední desce a v elektronické podobě členské obce DSO:
<br>
Schváleno
<br> Vyvěšeno:
<br>
<br>
Stav peněžních prostředků k 31.12.2021
KB – č.ú.115-5639260287/0100 1.667.304,02 Kč
ČNB – č.ú.94-6513421/0710 399.318,36 Kč
<br> Pohledávky k 31.12.2021 1.430.450,- Kč
(půjčka Ekod Servis (2.207.800,- Kč) – v r.2021 bylo splaceno 777.350,- Kč)
<br> Závazky k 31.12.2021 5.000,- Kč
(mzda za 12/2021 - 5.000,- Kč)
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2021
Přezkoumání hospodaření svazku obcí bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.<.>
Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne 16.11.2021,závěrečné přezkoumání proběhlo dne
15.2.2022.Kontrolu provedla kontrolorka Krajského úřadu Libereckého kraje Bc.Jana
Folprechtová s výsledkem :
C.Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2021
C.I.Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2021 podle § 2 a § 3 zákona
č.420/2004 Sb <.>
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> C.II.Upozornění na případná rizika,která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,která
mohou mít negativní dopad na hospodaření dobrovolného svazku obcí v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika,která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti <.>
<br> Zpráva je přílohou Závěrečného účtu <.>
<br> Příjmy Schválen...

Načteno

edesky.cz/d/5217891


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz