« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva z přezkoumání hospodaření za rok 2021
odbor kontroly
<br>
T +420 485 226 605 E jana.folprechtova@kraj-lbc.cz
<br>
<br>
Liberecký kraj
<br> U Jezu 642/2a,461 80 Liberec 2
<br> Datová schránka: c5kbvkw
<br> www.kraj-lbc.cz
<br> IČO 70891508
<br> DIČ CZ70891508
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: LK-0030/21/Fol
<br>
<br> Z P R Á V A
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> Dobrovolného svazku obcí EKOD,IČO 06523862,za rok 2021
<br>
<br>
<br>
Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Dobrovolný svazek obcí EKOD za rok
<br> 2021 ve smyslu ustanovení § 53 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších
<br> předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo
<br> zahájeno doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření dne 11.10.2021 <.>
<br>
<br> Přezkoumané období od 1.1.2021 do 31.12.2021 <.>
<br> 1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 16.11.2021 <.>
2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku dne 15.2.2022 <.>
<br>
<br> Přezkoumání vykonala:
<br> Bc.XXXX XXXXXXXXXXXX,kontrolor pověřený řízením přezkoumání,ev.č.1003 <.>
<br>
<br> Pověření k výkonu přezkoumání podle § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vydal
<br> Mgr.XXXX XXXXXX,ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje,pod č.j.: LK-0030/21/Fol dne
<br> 8.10.2021 <.>
<br>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Poslední kontrolní úkon před vyhotovením zprávy byl proveden dne 15.2.2022 <.>
<br> Popis úkonu: seznámení předsedy svazku s výsledky kontroly <.>
<br>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXXXXX XXXX - předseda svazku <,>
<br> XXX XXXXXXXXXXX - účetní svazku <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> - 2 -
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1 a 2
<br> zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené pod...

Načteno

edesky.cz/d/5217890

Meta

EIA   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz