« Najít podobné dokumenty

Obec Kozojedy (Jičín) - Zápis z jednání zastupitelstva únor 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozojedy (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z jednání zastupitelstva únor 2022 (129.62 kB)
Zápis č.2/2022 z jednání zastupitelstva obce Kozojedy
<br> konaného dne 14.2.2022 od 18.30 hodin
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kozojedech
<br>
Počet přítomných členů zastupitelstva 4,zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br>
<br>
<br> 1) Zahájení
<br>
Místostarostka obce nejprve přivítala všechny přítomné <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Kozojedy hlasuje pro návrh usnesení určit zapisovatele pí.Svobodovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi přítomnými členy
<br> zastupitelstva a tímto přijato <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Kozojedy hlasuje pro návrh usnesení určit ověřovatele zápisu
<br> p.Mináře a p.Myšku <.>
<br> Výsledek hlasování: Usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi přítomnými členy
<br> zastupitelstva a tímto přijato <.>
<br>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Kozojedy schvaluje program zasedání zastupitelstva obce:
<br>
Program jednání: 1) Zahájení
<br> 2) Kontrola usnesení
<br> 3) Návrh závěrečného účtu
<br> 4) Zpráva o závěrečné kontrole hospodaření obce za rok 2021
<br> 5) Diskuse
<br> 6) Závěr
<br>
<br> Výsledek hlasování: Usnesení bylo jednohlasně schváleno všemi přítomnými členy
<br> zastupitelstva a tím přijato <.>
<br>
<br> 2) Kontrola usnesení
<br>
Na projektu „Sázíme budoucnost“ se pracuje.Byl zaslán souhlas s výsadbou stromů <.>
<br>
<br> XXXXX do bytu v objektu školy zatím sehnán a zapojen není z důvodu nedostatku řemeslníků <.>
<br>
<br> Ve středu 2.2.2022 bylo jednání s firmou Prois,a.s.ohledně kanalizace.Bude nutné udělat
<br> výběrové řízení na projektovou dokumentaci.Pokud půjde vše podle plánu,mohlo by se začít
<br> s realizací do pěti let <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 3) Návrh závěrečného účtu
<br>
Zastupitelstvo obce se seznámilo s Návrhem závěrečného účtu Obce Kozojedy za kalendářní
<br> rok 2021 <.>
<br>
<br> 4) Zpráva o závěrečné kontrole hospodaření obce za rok 2021 <.>
<br>
Závěrečné přezkoumání obce proběhlo on-line.Nebyly nale...

Načteno

edesky.cz/d/5217877

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kozojedy (Jičín)
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
12. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kozojedy (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz