« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Leták - Úřad práce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Leták - Úřad práce (1006.17 kB)
www.uradprace.cz
<br> Patříte XXXX ty,kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a ne-
máte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc <.>
Může Vám pomoci s náklady na bydlení,a to prostřednictvím těchto dávek:
<br> Příspěvek na bydlení
Primární pomoc státu určená těm,kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydle-
ní.Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník,nájemce nebo podnájemce bytu či domu,jestliže 30 %
(v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením <.>
Pro rok 2022 má nárok na příspěvek na bydlení také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci <,>
který ji užívá k trvalému bydlení <.>
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1 <.>
<br> Doplatek na bydlení
Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy,když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí ani po při-
znání příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj.nájem,služ-
by spojené s bydlením a náklady za dodávky energií).Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak <,>
aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí <.>
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni <.>
<br> Mimořádná okamžitá pomoc
Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci Vám může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivé-
ho a mimořádného charakteru,kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně.Například se může jednat
o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie <.>
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc <.>
<br> Komplexní informace jsou k dispozici na www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-
muze-pomoci-up--1 <.>
Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné sociální dávky,obraťte se na Call centrum
ÚP ČR na tel.číslo.: 800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo na callcentrum@uradprace.cz.Vyplněné
žádosti m...

Načteno

edesky.cz/d/5217419

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz