« Najít podobné dokumenty

Obec Hodíškov - pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hodíškov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina
IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor sekretariátu hejtmana
Žižkova 57,587 33 Jihlava
tel.: 564 602 128
Určeno:
ke zveřejnění na úředních deskách všech měst a obcí v Kraji Vysočina
<br> V Jihlavě 4.3.2022
<br> Pozvánka
<br> V souladu s § 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích <,>
<br>
svolávám
<br> zasedání zastupitelstva kraje č.02/2022,které se bude konat dne 15.3.2022
v 10:00 hod.v sídle Kraje Vysočina,kongresovém sále,Žižkova 57,Jihlava <.>
<br> Navržený program jednání:
<br> 1.Zahájení,připomínky k zápisu ze zasedání č.01/2022
2.Zpráva o činnosti rady kraje
3.Informace o činnosti krajského úřadu
4.Udělení ocenění „Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ za
<br> roky 2020-2021
5.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace SH ČMS – Krajské
<br> sdružení hasičů kraje Vysočina
6.Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS – dotace obcím na pořízení
<br> dopravního automobilu do vybavení JPO.Dodatky ke stávajícím smlouvám -
prodloužení termínu
<br> 7.Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě „Záslužné medaile Kraje Vysočina“
8.Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
9.Rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – zápůjčka pro Nemocnici Havlíčkův
<br> Brod,příspěvkovou organizaci,na projekt „Nemocniční informační systém
Nemocnice Havlíčkův Brod“
<br> 10.Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou,příspěvková organizace –
Smlouva o spolupráci poskytnutím příspěvku na provoz s Jihočeským krajem
<br> 11.Majetkoprávní vypořádání areálu Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův
Brod,příspěvkové organizace - 1.etapa
<br> 12.Změna usnesení 559/07/2017/ZK a nabytí pozemku v rámci majetkoprávního
vypořádání po stavbě „II/128 Salačova Lhota - obchvat“
<br> 13.Majetkoprávní vypořádání pozemků - vzájemné darování pozemků v k.ú.Včelnička
14.Darování pozemku v k.ú.Cibotín a obci Česká Bělá
15.D...

Načteno

edesky.cz/d/5214648

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hodíškov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz