« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Vyhlášení nouzového stavu-0147

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlaseni-nouzoveho-stavu-0147
USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 2.března 2022 č.147
<br>
vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České
<br> republiky <,>
<br>
vyhlašuje
<br>
pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na
území České republiky
<br>
NOUZOVÝ STAV
<br>
ode dne 4.března 2022 od 00:00 hodin na dobu 30 dnů
<br>
<br> Vláda
<br> I.nařizuje pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření ve smyslu § 5 písm.b),c),e)
a f) a § 6 odst.1 písm.b),c) a d),odst.2 písm.b),d),e),f),a g) zákona č.240/2000 Sb.<,>
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších
předpisů,jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;
<br> II.ukládá předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I tohoto usnesení;
<br> III.pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu
České republiky o vyhlášení nouzového stavu;
<br> IV.stanoví,že toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 4.března 2022 v 00:00 hodin a jeho
platnost končí uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti <.>
<br> Provedou:
předseda vlády <,>
ministři <,>
vedoucí ostatních ústředních
orgánů státní správy
<br>
Na vědomí:
hejtmani <,>
primátor hlavního města Prahy
<br>
<br>
<br>
prof.PhDr.XXXX XXXXX,Ph.D <.>,LL.M <.>
předseda vlády

Načteno

edesky.cz/d/5213979

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz