« Najít podobné dokumenty

Obec Kozojedy (Jičín) - Veřejná vyhláška - bobr evropský

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozojedy (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - bobr evropský (121.61 kB)
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br>
<br>
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br>
<br>
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-1820/ZP/2022-17
<br>
VYŘIZUJE: RNDr.XXXXX XXXXX
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení ochrany přírody a krajiny
LINKA | MOBIL: 727 949 537
E-MAIL: tnosek@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM:04.03.2022
<br> Počet listů: 1
Počet příloh: 1/listů:
<br> Počet svazků: 0
Sp.znak,sk.režim: 246.3 A/10
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor životního prostředí a zemědělství,se sídlem
Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové (dále XXX XXXXXXX úřad) jako orgán ochrany
přírody věcně a místně příslušný podle ust.§ 29 odst.1 a § 67 odst.1 písm.g) zákona
č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a dále dle ust.§ 75
odst.1 písm.d) a ust.§ 77a odst.5 písm.o) zákona č.114/1992 Sb <.>,o ochraně přírody
a krajiny,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK),v souladu s § 25 a § 172 odst.1
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) <,>
tímto
<br>
zveřejňuje
<br> návrh opatření obecné povahy,kterým se povoluje výjimka ze zákazu škodlivě
zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného
do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evropského (Castor fiber)
na území Královéhradeckého kraje mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO)
Broumovsko,Orlické hory,Český ráj a Krkonošského národního parku (KRNAP)
a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek
(NPP) a jejich ochranných pásem <.>
<br> Krajský úřad tímto opatřením obecné povahy,v souladu s ustanoveními § 56 odst.1
a odst.2 písm.b) a c) ZOPK,povoluje za stanovených podmínek v zájmu prevence
závažných škod na rybolovu,vodá...

Načteno

edesky.cz/d/5212887

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kozojedy (Jičín)
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
12. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kozojedy (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz