« Najít podobné dokumenty

Obec Kozojedy (Jičín) - Nouzový stav

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kozojedy (Jičín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nouzový stav (89.53 kB)
Ročník 2022
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 24 Rozeslána dne 2.března 2022 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 43.Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat
na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4.března 2022
<br> 44.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 43
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 2.března 2022 č.147
<br> vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky <,>
<br> vyhlašuje
<br> pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu
na území České republiky
<br> NOUZOVÝ STAV
<br> ode dne 4.března 2022 od 00:00 hodin na dobu 30 dnů <.>
<br> Vláda
<br> I.nařizuje pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření ve smyslu § 5 písm.b),c),e) a f) a § 6
odst.1 písm.b),c) a d),odst.2 písm.b),d),e),f) a g) zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,jejichž konkrétní pro-
vedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;
<br> II.ukládá předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.tohoto usnesení;
<br> III.pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České repub-
liky o vyhlášení nouzového stavu;
<br> IV.stanoví,že toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 4.března 2022 v 00:00 hodin a jeho platnost
končí uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti <.>
<br> Provedou:
předseda vlády <,>
ministři <,>
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy
<br> Na vědomí:
hejtmani <,>
primátor hlavního města Prahy
<br> Předseda vlády:
<br> prof.PhDr.Fiala,Ph.D <.>,LL.M <.>,v.r <.>
<br> Sbírka zákonů č.43 / 2022Strana 482 Částka 24
<br>
<br> 44
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 2.března 2022 č.148
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.147 ze dne 2.března 2022,který...

Načteno

edesky.cz/d/5212885

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Kozojedy (Jičín)
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
25. 09. 2022
12. 09. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Kozojedy (Jičín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz