« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Zápis ze zasedání zastupitelstva č.34/2022 ze 25.2.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis_zasedani_ozmh_25_02_2022_final.pdf [0,32 MB]
Obec Malé Hradisko
<br>
Zápis včetně usnesení č.34/2022 ze zasedání dne 25.2.2022 Stránka 1
<br>
Z á p i s č.34/2022
<br> z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Malé Hradisko,konaného
<br> dne 25.2.2022 v zasedací místnosti Obecního úřadu Malé Hradisko
<br>
Přítomni: XXXXXX XXXXXXX,Mgr.Vojmír Křupka,Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX (příchod
<br> v XX:XX hod.),XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX <,>
<br> Vladimíra Voráčková
<br> Nepřítomni a omluveni: XXXXXX XXXXXXX
<br> Přítomni občané: X
<br> Zahájení zasedání: XX:XX hodin
<br> Ukončení zasedání: 20:10 hodin
<br> Program:
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení
<br> 4) Projednání záměru prodeje,pronájmu – vrt Chaloupky
<br> 5) Veřejné osvětlení v obci - revize
<br> 6) Vyjádření odboru dopravy – umístění dopravního značení
<br> 7) Nabídka – úprava komunikací - recyklační metoda
<br> 8) Různé – Na vědomí rozpočtové opatření č.1/2022,dveře v kuchyni místního kulturního
<br> domu,informace o aktuálních podáních žádostí obecním úřadem
<br> 9) Závěr
<br> K bodu 1) Zahájení
<br> Zasedání zahájil a řídil podle jednacího řádu obce starosta obce XXXXXX XXXXXXX.Konstatoval <,>
<br> že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je na něm přítomno 7 členů zastupitelstva obce
<br> a tudíž zasedání může právoplatně jednat a usnášet se.Dále starosta obce navrhl vést diskusi
<br> k jednotlivým bodům operativně a přímo <.>
<br> Starosta informoval o platném jednacím řádu zastupitelstva obce a jeho dodržování <.>
<br> Starosta obce přečetl program zasedání zastupitelstva.Poté navrhl jeho doplnění o bod
<br> týkající se žádosti Povodí Moravy,s.p.Starosta obce předložil následující návrh nového
<br> programu jednání <.>
<br> 1) Zahájení
<br> 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení
<br> 4) Projednání záměru prodeje,pronájmu – vrt Chaloupky
<br> 5) Veřejné osvětlení v obci - revize
<br> 6) Vyjádření odboru dopravy – umístění dopravního z...

Načteno

edesky.cz/d/5212856

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz