« Najít podobné dokumenty

Obec Řepníky - Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řepníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
OBEC ŘEPNÍKY
538 65 ŘEPNÍKY,čp.34
<br> _________________________________________________________________________________________________________
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ID datové schránky TELEFON E - mail IČO
<br> c93a5ch 469 671 501 obec.repniky@tiscali.cz 00 270 865
<br>
<br>
<br> VÝROČNÍ ZPRÁVA DLE ZÁKONAČ č.106/1999 Sb <.>,O SVOBODNÉM
<br> PŘÍSTUPU K INFORMACÍM,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2021
<br>
<br>
<br> V souladu s § 18 odst.1 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu
<br> k informacím,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zveřejňuje Obec
<br> Řepníky,jako povinný subjekt,zprávu za předcházející kalendářní XXX o své činnosti
<br> v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona <.>
<br>
<br> Informace obsahuje následující údaje:
<br>
<br> ➢ Počet podaných žádostí o informace 0
<br>
➢ Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br>
➢ Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
<br>
➢ Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
<br>
➢ Výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně
odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0
<br>
<br> ➢ Počet stížností podaných podle § 16a tohoto zákona,důvody
jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0
<br>
<br> ➢ Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0
<br>
Žádná podaná žádost nebyla zamítnuta ani postoupena k vyřízení jiné organizaci <.>
<br>
<br>
<br> V Řepníkách 1.3.2022
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXXX,DiS <.>
<br> Vyvěšeno: X.X.2022 starostka
Sejmuto: 2.3.2024

Načteno

edesky.cz/d/5212801

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řepníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz