« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Nouzový stav od 4.3.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Sbírka zákonů - částka 24 (89.53 kB)
Ročník 2022
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 24 Rozeslána dne 2.března 2022 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 43.Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat
na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4.března 2022
<br> 44.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 43
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 2.března 2022 č.147
<br> vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky <,>
<br> vyhlašuje
<br> pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu
na území České republiky
<br> NOUZOVÝ STAV
<br> ode dne 4.března 2022 od 00:00 hodin na dobu 30 dnů <.>
<br> Vláda
<br> I.nařizuje pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření ve smyslu § 5 písm.b),c),e) a f) a § 6
odst.1 písm.b),c) a d),odst.2 písm.b),d),e),f) a g) zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,jejichž konkrétní pro-
vedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;
<br> II.ukládá předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.tohoto usnesení;
<br> III.pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České repub-
liky o vyhlášení nouzového stavu;
<br> IV.stanoví,že toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 4.března 2022 v 00:00 hodin a jeho platnost
končí uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti <.>
<br> Provedou:
předseda vlády <,>
ministři <,>
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy
<br> Na vědomí:
hejtmani <,>
primátor hlavního města Prahy
<br> Předseda vlády:
<br> prof.PhDr.Fiala,Ph.D <.>,LL.M <.>,v.r <.>
<br> Sbírka zákonů č.43 / 2022Strana 482 Částka 24
<br>
<br> 44
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 2.března 2022 č.148
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.147 ze dne 2.března 2022,který...

Načteno

edesky.cz/d/5211797

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz