« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Informace o závěru zjišťovacího řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o závěru zjišťovacího řízení
Ústecký kraj,Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 657 111 Url: www.kr-ustecky.cz IČ: 70892156 Bankovní spojení: č.ú.882733379/0800
Fax: +420 475 200 245 E-mail: urad@kr-ustecky.cz DIČ: CZ70892156 Datová schránka: t9zbsva
<br> strana 1 / 6
<br> Velká Hradební 3118/48,400 02 Ústí nad Labem
odbor životního prostředí a zemědělství
<br>
dle rozdělovníku
<br>
<br> Datum: 28.února 2022
Spisová značka: KUUK/175734/2021/ZPZ/SEA-ULK027K
Jednací číslo: KUUK/034072/2022/ZPZ/Sik
UID: kuukes861ce445
Vyřizuje/linka: Ing.XXXXX XXXX Sikorová / XXX
Počet listů/příloh: X/X
<br>
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
<br>
podle § 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
<br> některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) <,>
ve znění pozdějších předpisů
<br>
Identifikační údaje:
<br> Název: Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období
2021 – 2027
<br> Charakter koncepce:
<br> Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021 – 2027 je
strategickým dokumentem,který analyzuje vymezené území,popisuje jeho konkrétní
problémy a potřeby a s přihlédnutím na ně stanovuje cíle a opatření,které budou naplněny
realizací vzájemně provázaných (integrovaných) projektů,které mohou být v budoucnu
spolufinancovány ze strany poskytovatelů dotací ať již národních či evropských <.>
Prostřednictvím koncepce bude možné využít financování intervencí z vybraných specifických
cílů operačních programů pro programové období 2021 – 2027.Bez zpracování koncepce by
města a obce v Ústecko-chomutovské aglomeraci neměly možnost využít financování
založeného na principech územní dimenze a integrovaných nástrojů.Integrovaná strategie
Ústecko-chomutovské aglomerace pro období 2021 – 2027 vychází ze souvisejících
dokumentů na úrovni EU a ČR,zejména cílů EU,Dohody o partnerství,vybraných operačních
programů a Strategie regionálního rozvoje ČR na léta 2021 – 2027 <.>
<br> Vize koncepce: „Ústecko-chomutovs...

Načteno

edesky.cz/d/5209266


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz