« Najít podobné dokumenty

Město Volyně - Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Volyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou
Městský úřad Strakonice
<br> OdbPr (IŽÍOQFBIVY Jihočeský kraj Velke namesti 2 u Zimního stadionu 1952/2 386 01 Strakonice 370 76 Ceské Budějovice
<br> IČ: 70890650
<br> pracoviště Krále Jiřího z Poděbrad 772
<br> Naše č.j.: MUST/OO8312/2022/OD/smit v zastoupení Sp.zn.: MUST/004770/2022 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX _fu'Ně'ríňáhiCkáZBB/IU*f'f'f r_„__„„__ "““"-"X“ Telefon: XXX XXX XXX '.„_XXX_XX„Česisé_—B_u ějpďJťeg' -.<.>._.:.w i E-mail: tereza.smidova©mu—st.cz íi<IČ5 223271641 _ ' ' 2022.“ - si: //,;
<br> —*———'—“———.——<-——iT—.——,___ ————4 Datum: 25.2.2022 gčjednucp 'ŽZĚ 33 í.;[mcraxn :nrg: \ Vypraveno: i.<.> __„.<.> _ _„__________t__ ___,„___
<br> ! [
<br> ) __ „V 2_.<.>.„.<.> _ ".'lil-.“:'Í.'f_'_'_';'_'ff'"Qt.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> veřejnou vyhláškou
<br> Stavebník — Jihočeský kraj,U Zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice,IČ: 70890650,vvzastoupení Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje,Nemanická 2133/10,370 10 Ceské Budějovice,IC: 70971641,podal dne 28.1.2022 žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „Průtah města Volyně III/ 1704 Lidická ulice“ (dále jen „stavba“) na pozemcích parc.č.718,2275,717/1,21,552,553/1,553/2,548 vše v k.ú.Volyně,obec Volyně (trvalý zábor) a na pozemcích parc.č.2275,717/1,553/1,646,553/2,548,719 vše v k.ú.Volyně,obec Volyně (dočasný zábor).Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení <.>
<br> Jedná se o opravu stávající vozovky silnice III/ 1704,která respektuje stávající stav,tj.směrové,šířkové i výškové poměry stavby s minimálními úpravami nutnými k plynulému průběhu trasy.Výjimku tvoří začátek trasy,kde bude nově upravena křižovatka silnic III/1704 a I/4 vložením vysazené plochy se srpovitou zpevněnou krajnicí.Dále do km 0,0520 je vozovka silnice směrově vyosena.Ve zbývající trase je vozovka vedena ve stávající trase silnice.Sířka vozovky je proměnná v rozmezí 4,2 m — 9,0 m.Celková délka úpravy je 162,66 m <.>
<br> Stavba je rozdělena ...

Načteno

edesky.cz/d/5209130

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Volyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz