« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice (Hradec Králové) - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Hvozdnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV k vyvěšení - veř. proj Z1 ÚP Hvozdnice
HRADEC KRÁLOVÉ
<br> MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ,ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408,502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
<br> p.<.>.—
<br> ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE:
<br> NAŠE ZNAČKA: MMHK/OB7219/2022/HA/ZA
<br> VYŘIZUJE: Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXX TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: jitka.zavrelova©mmhk.cz DATUM; 28.2.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Hvozdnice
<br> Magistrát města Hradec Králové jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je v souladu s ustanovením © 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební zákon) úřadem územního plánování,vykonávajícím v souladu s 5 5 odst.2 působnost ve věcech územního plánování ve svém správním obvodu.Výkonem činnosti úřadu územního plánování byl pověřen odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové <.>
<br> Ve smyslu ustanovení 5 6 odst.1 písm.c) stavebního zákona pořizuje Magistrát města Hradec Králové na žádost obce Hvozdnice Změnu č.1 Uzemniho plánu Hvozdnice <.>
<br> V souladu s ustanovením š 52 odst.1 stavebního zákona a v souladu se zákonem 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) zahajuje Magistrát města Hradec Králové,odbor hlavního architekta,řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Hvozdnice a oznamuje veřejné projednání:
<br> Návrh Změny č.1 Územního plánu Hvozdnice bude veřejně projednán ve čtvrtek 31.března 2022 v 10:30 hodin v levém křídle budovy Magistrátu města Hradec Králové ve 2.patře v zasedací místnosti č.94
<br> Magistrát města Hradec Králové v souladu s ustanovením š 52 odst.1 stavebního zákona a vsouladu se správním řádem doručuje touto veřejnou vyhláškou návrh Změny č.1 UP Hvozdnice.Vzhledem k rozsahu návrhu Změny č.1 ÚP Hvozdnice není možné zveřejnit jej na úřední desce v plném rozsahu.Ve smyslu ustanovení 5 172 odst.2 správního řádu je úplné znění návrhu Změny č.1 ÚP Hvozdnice zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ...

Načteno

edesky.cz/d/5208835

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)
30. 11. 2022
30. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
28. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz