« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice (Hradec Králové) - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Hvozdnice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV k vyvěšení - veř. proj Z1 ÚP Hvozdnice
HRADEC KRÁLOVÉ
<br> MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ,ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408,502 00 HRADEC KRÁLOVÉ
<br> p.<.>.—
<br> ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA
<br> VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE:
<br> NAŠE ZNAČKA: MMHK/OB7219/2022/HA/ZA
<br> VYŘIZUJE: Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXX TELEFON: +XXX XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: jitka.zavrelova©mmhk.cz DATUM; 28.2.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Hvozdnice
<br> Magistrát města Hradec Králové jako obecní úřad obce s rozšířenou působností je v souladu s ustanovením © 6 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební zákon) úřadem územního plánování,vykonávajícím v souladu s 5 5 odst.2 působnost ve věcech územního plánování ve svém správním obvodu.Výkonem činnosti úřadu územního plánování byl pověřen odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové <.>
<br> Ve smyslu ustanovení 5 6 odst.1 písm.c) stavebního zákona pořizuje Magistrát města Hradec Králové na žádost obce Hvozdnice Změnu č.1 Uzemniho plánu Hvozdnice <.>
<br> V souladu s ustanovením š 52 odst.1 stavebního zákona a v souladu se zákonem 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) zahajuje Magistrát města Hradec Králové,odbor hlavního architekta,řízení o návrhu Změny č.1 Územního plánu Hvozdnice a oznamuje veřejné projednání:
<br> Návrh Změny č.1 Územního plánu Hvozdnice bude veřejně projednán ve čtvrtek 31.března 2022 v 10:30 hodin v levém křídle budovy Magistrátu města Hradec Králové ve 2.patře v zasedací místnosti č.94
<br> Magistrát města Hradec Králové v souladu s ustanovením š 52 odst.1 stavebního zákona a vsouladu se správním řádem doručuje touto veřejnou vyhláškou návrh Změny č.1 UP Hvozdnice.Vzhledem k rozsahu návrhu Změny č.1 ÚP Hvozdnice není možné zveřejnit jej na úřední desce v plném rozsahu.Ve smyslu ustanovení 5 172 odst.2 správního řádu je úplné znění návrhu Změny č.1 ÚP Hvozdnice zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ...

Načteno

edesky.cz/d/5208835

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz