« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Pozvánka na veřejné zasedání 1-2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na veřejné zasedání 1-2022
Obec Tlustice
Starostka obce Tlustice
<br> Tlustice,25.2.2022
Počet listů: 1
<br> Členům Zastupitelstva obce Tlustice dle rozdělovníku
<br>
Oznámení o konání veřejného zasedání
<br> Zastupitelstva obce Tlustice,č.1/2022
<br> Na základě ustanovení § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,ve znění zákona č.2/2003 Sb.<,>
o obcích (obecní zřízení),svolávám zasedání členů Zastupitelstva obce Tlustice:
<br> Místo konání: budova ZŠ a MŠ Tlustice,čp.148,2.patro
Doba konání: čtvrtek,10.března 2022 od 18:00
<br> PRO ZÁJEMCE PROHLÍDKA ŠKOLY V 17:30
Navržený program:
1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu,volba návrhové komise,schválení programu
<br> 2.Zpráva o plnění usnesení z minulé schůze ZO
<br> 3.Zpráva o činnosti rady obce Tlustice za minulé období
<br> 4.Rozpočtové změny č.4/2021
<br> 5.Účetní závěrka obce Tlustice za rok 2021
<br> 6.Zpráva o inventarizaci majetku obce Tlustice za rok 2021
<br> 7.Majetkoprávní záležitosti
<br> a) CETIN a.s.: Smlouva o zřízení služebnosti
<br> b) Záměr pronajmout nebytový prostor na OÚ Tlustice
<br> c) Aktualizace Nájemní smlouvy s Aeroklubem Hořovice
<br> 8.Různé
<br> 9.Diskuse
<br> 10.Závěr
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> starostka obce Tlustice
<br>
<br>
Přílohy a podkladové materiály budou zaslány elektronicky
<br>
 Pozvánka na veřejné zasedání poštou,ostatní podkladové materiály emailem
<br>
 Veškeré materiály a podklady k účetní závěrce a inventarizaci obce Tlustice jsou
k nahlédnutí či okopírování v kanceláři obecního úřadu <.>

Načteno

edesky.cz/d/5207215

Meta

Rozpočet   Volby   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz