« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 5.3. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 5.3. 2022
Obec Ždírec starosta obce Zdírec
<br> Ždírec,25.února 2022 Počet listů: l
<br> Zastupitelstva obce Ždírec
<br> dle rozdělovníku
<br> Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ždírec
<br> Tímto svolávám zasedání Zastupitelstva obce Zdírec a oznamuji místo,čas a jeho program <.>
<br> Místo konání: Obec Zdírec,zasedací místnost,kancelář obecního úřadu,Zdírec č.p.23
<br> Doba konání: 5.března 2022 od 18:00 hodin
<br> Navržený l) program:
<br> 9)
<br> Určení ověřovatelů zápisu (5 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> Schválení programu zasedání ZO
<br> Kontrola plnění úkolů a usnesení
<br> Veřejná zeleň v obci — schválení projektu
<br> Neoprávněné užívaní obecních pozemků
<br> Pronájem obecních pozemků
<br> Dodatek pachtovní smlouvy
<br> Doplnění vybavení JSDH ve Ždírci
<br> Opravy budova OÚ
<br> 10) POVV 2022
<br> 11) Opravy na ČOV 12) Diskuse
<br> 13) Různé
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> Elektronicky zveřejněno dne: 25.2.2022 Odejmuto s elektronické úřední desky dne: 6.3.2022
<br> 25.2.2022 6.3.2022

Načteno

edesky.cz/d/5206892

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz