« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Informace v souvislosti s pomocí občanům Ukrajiny

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

informace-ua-zeleny-stupen-ua.jpg
lmtopmauin Ml rpoMamm Yupanm,flKi ame «fl»
mam-n: nocame Ha nponmaannn a I-lex|'|
<br> lumnpmau cmcytmcn rpomanw yxpaw,m XXX npaxuaamy ecnxifi
Pecuyén' a man.nocainxy Na npnxmaawn n Hecnkifi Pecnyfin
<br> 0' B MEHE 3AKIHHY€TbCFI
<br> TMMMACDBE KOPOTKOCTPOK szaalaoann
nEPEsyaAHHn can EICIA PDKVIM
<br> EM Mm“ 0mm” Eame nlpoéynmm m m.saxiwmm mm M nonmeve nu Hecmml Pecuyfinw
"powwow: nmrlmn ulcrymmx mm.m.n 5|]:me "a nmmm fiesaxananm MW am
”magma meme“; u.mm.now-mm.u-.<.> mm.Mome “2mm amnmaw cmm-nny
mmmwu amuse.<.>.mm» s «:7 nonmm Na pofioue Mme nanmmpmmly llsy "a >13me ”mm
mm? w ne m sMnflAyYn cmulan-uy Mew DAMP w
annmcrpoxol my.'
<br> BM MOMeYe auafim KONTaKTHy iH¢opMfluiDo Ha poéoue
Micue DAMP MV 3a anpecoio: mvcr.cz/ukrajina
<br> u: Mmecnpmuexiouan-Nmmwluu mm.Mm.mm N.mun/“mm
<.> sn “magma.” »,monummmm «2n mm m
informace-ua-oranzovy-stupen-ua.jpg
lmtopmaum Ml Hoaonpnéynnx rpomamm YKpa'I'uu
lumapmaum cmcytmcn unlanpufiynnx rpwum Yxpa'im <.>
<br> Eaxa «e npmxuexl nun ixozemlia,m npmuomm y Henna»? Pecnyémul aéo we Mamm noaain a.npamnmn a
Hecnxm Pecnyémul
<br> 'n 360 neaunfi
AOCBIA y Hecbkifi
Pecnyfimui
<br> 5] He Mam nemmfi nocain
y Hechxifi Pecrly6n|u|
<br> mm a ~e mam mm nacaw y «mun Pecnyfimul m
N.mam mam.Na "pomnnaxxi.Maxy mumm- :
mmwswmm mm MchEDcrsa mmimx cnpss
lmbomxll nanmmxe Mex.sapxtxvyaawca Mam
"WW no pempammm rymamrapxom new <,>
xaum.nrmm Emma mam 224,139 51
<br> mm.y mm 2 CM: m neamfi mm y
mm; Pecuyfimu a waxy npmxam no
Vecbxm Pecnyémm na mnmm seammm
pexnmy 3mm in my nonaaam nakymexm
u: cn-ullmuy nnlrmmaxnly.a
M‘mcvevms‘ axylphmdx cnpaa
<br>.+420 974 801 302 -
<br> m.“w.<.>."
<br> mmmnwmw.<.> mmm 5mm mumm “mum-mm
<.> 5“ “WWW” u,M‘opuummymmm «man am an:
informace-ua-zeleny-stupen.pdf
Jedná se pouze o zjednodušenou formu informací.Více najdete na mvcr.cz/ukrajina
<br> Informace pro občany Ukrajiny,kteří mají pobytové
oprávnění na území České republiky
Informace se týkají občanů Ukrajiny,kteří již žijí na území České republiky a mají nějaké pobytové oprávnění v České republice <.>
<br> DLOUHODOBÝ
POBYT
<br> KRÁTKODOBÉ
VÍZUM
<br> bezvízový
styk
<br> Prodloužení dlouhodobého pobytu si
<br> můžete vyřídit standardní cestou <.>
<br> Končí vám v nejbližších 14 dnech pobyt či
<br> víza,které již nemůžete prodloužit a
<br> nemůžete odcestovat? Dostavte se na
<br> pracoviště OAMP MV,kde vám bude
<br> vydáno speciální pobytové oprávnění <.>
<br> Pokud přijedete do České republiky na
<br> bezvízový styk,můžete si hned vyřídit
<br> speciální dlouhodobé vízum na našich
<br> pracovištích OAMP MV <.>
<br> Více najdete na mvcr.cz/ukrajina
<br> KONČÍ MI
informace-ua-oranzovy-stupen.pdf
Jedná se pouze o zjednodušenou formu informací.Více najdete na mvcr.cz/ukrajina
<br> Informace pro nově příchozí občany Ukrajiny
<br> Mám v České republice
rodinu nebo nějaké zázemí
<br> Informace se týkají nově příchozích občanů Ukrajiny <.>
Nejsou určeny pro cizince,kteří jsou v České republiky zaměstnaní nebo mají v České
republice nějaký pobytový status <.>
<br> Pokud mám v České republice rodinu nebo
<br> nějaké zázemí,mohu přijet na bezvízový styk
<br> do České republiky.Následně si na pracovišti
<br> Ministerstva vnitra požádám o speciální
<br> dlouhodobé vízum <.>
<br> Nemám v České republice
žádné zázemí
<br> Pokud nemám v České republice žádné zázemí a
<br> nemám prostředky na ubytování,mohu kontaktovat
<br> infolinku Ministerstva vnitra.Infolinka mi pomůže se
<br> zorientovat.Je možné se dostavit do Registračního
<br> humanitární střediska Vyšní Lhoty.Vyšní Lhoty 234 <,>
<br> 739 51
<br> +420 974 801 802
<br> Více najdete na mvcr.cz/ukrajina
zadost_o_specialni_vizum_ukr_0.pdf
<,> _ \ -O_ oooooooooooooooooo \,_
infoletak-ukrajina-ua_0.pdf
IH<|>opmau,ia Ana rpomaAm-l YKpa'íl-m,Ha umo cvrryaujro BnnMBae K0H<|>niKT
<br> Balua nocsiAKa Ha npommsaHHa a60 Bi3a 3aKÍHl-IVITbCSI npomrom HaCTyrIHVIX 14 AHÍB,aKi BVI 6inb|ue He 3M0)KeTe npopmemm i ne momeTe I10KVIHyTVI TepVITopÍI-O l-IeC|:|(o'|' Pecny6niKM?
<br> Qoóoqe Micge OAMP
<br> BaM nOTpi6Ha imbopmauia lm Aonomora?
<br> IHgboniHia OAMP MV
<br> ukra'|ina©mvcr.cz
<br> Balua pOAI/IHa lm 3Ha|7|0Mi an'l'mAmaloTb Ao l-IeC|:Ko'|' PecnyóniKM?

Načteno

edesky.cz/d/5206764

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz