« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Pozvánka na veřejné zasedání ZO č. 1/2022, které se bude konat 9.3.2022 v 19:00, sál KD

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

svolani-zo-30f7c.pdf
Obec Horní Bojanovice
<br>
<br>
Starosta obce Horní Bojanovice svolává podle příslušných ustanovení
<br> obecního zřízení (§ 93 odst.1 zákona o obcích)
<br>
veřejné zasedání Zastupitelstva obce Horní Bojanovice
č.1/2022
<br>
dne 9.3.2022 v 19:00 hodin
<br> v sále Kulturního domu
<br>
<br> Program jednání
1.Zahájení - volba zapisovatele,ověřovatelů a návrhové komise,program jednání
2.Inventury 2021-inventarizační zpráva
3.Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo S22-034-0071 – IS v lokalitě Za Dvorem II.etapa
4.Smlouva o přeložce vodovodu č.20211055/Hutt
5.Žádost o dohodu o budoucím provozování nových vodovodních řadů společností VaK Břeclav
6.Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – Horní Bojanovice,kanalizace a ČOV
7.Souhlas vlastníka a provozovatele TI se stavbou
8.Souhlas vlastníka a provozovatele DI se stavbou a zásahem do místních komunikací
9.Souhlas vlastníka se stavbou na dotčeném pozemku
10.Návrh na pořízení změny Územního plánu Horní Bojanovice
11.Žádost o povolení pořádání závodu
12.Žádost o pronájem nebytových prostor – bývalá Jednota
13.Dodatek č.1 ke smlouvě o zřízení pověřence GDPR s DSO Mikroregion Hustopečsko
14.Dotace a dary z rozpočtu obce
15.Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.č.3774/1
16.Žádost o schválení dodatku ke smlouvě o nájmu obecního sklepa
17.Žádost o pronájem pozemku p.č.3857
18.Žádost o odkoupení části pozemku p.č.986/2
19.Žádost o prodej části obecního pozemku 850/1 a 207
20.Žádost o využití prostor v budově staré školy
21.Pachtovní smlouva na část pozemku p.č.4920 v k.ú.Velké Pavlovice
22.Různé (rozpočtové opatření)
23.Diskuze
24.Závěr
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 1.3.2022
Vyvěšeno v elektronické podobě: 1.3.2022
<br> Sňato dne:
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/5206577

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz