« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Protokol o zkoušce vody č. 14/2022 vrt Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (888.88 kB)
Vodohospodářské inženýrské služby,a.s.centrální !aboratoře ČoV ll,293 0í XXXXX XXXXXXXX - Podlázlgr laboratoř ě.íXXX akreditovaná ClA dle CSN EN lSO/lEC '17025:.2018 xA.L,t453 Číslo vzorku: 53 Datum příjmu: Datum odběru: Datum zahájení analýz Datum ukončení analýz: Datum expedice: strana,l/,l Zadavatel: Obecní úřad Rokytá Horní Rokytá 35 295 01 Mnichovo Hradiště Odebral: XXXXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXX (akreditovaný odběr) Typ vzorku: pitná voda - síť Protokol o zkoušce vody č.1412022 10.1.22 1o,1.22 10,1.22 14.1.22 14.1,22 číslo vzorku Místo odběru 53 Z,Rokylá,Zeměděls ké d ružstvo,sociál.zař.l lkazalel.lednotka 53 [Vlefocla Hrrnipnieké limitv** oach ořiiatelnÝ BlADA č.34 nřiiatelnÝ íMH rrnlnr'r nhlnr ',ma/l <0 03 BlADA č.33 max.0,3 (MH' chl rt' - vúhěr ořiiatelná BIADA č 34 ořiiatelná (MH barva mq/l pt <2 BlADA č.23 max.2O (MH zákal ZFín\ 066 BlADA č.22 max 5 íMH' konduktivita ms/m 47.3 BlADA č_2 max,125 (MH nH Nerrrčená iedn 75 BlADA č.1 A6 q5 1t\/l l-.l amnnnó inntrr mall <0 05 BlADA č.4 (A) max.0.5 (MH clrrsitanv mo/l <0.010 BlADA č 5 max.0.5 (NMH) dusičnanv mo/l 9.00 BlADA č.6 max.50 íNMH) železo mq/l o11 B,lADA č.9 XXX X,X íMH) CHSK Mn mo/l <X.XX BlADA č.10 max.3 (MH) oočtv kolonií oři 22'C KTJ/ml 4 BlADA č,29 max.180 íABZN) nočtv kolonií oři 36'C KTJ/ml 0 BlADA č.29 may 4O íABZN) eccharinhia nnli KT.ll1OO rn 0 BlADA č.26 max.0 (NMH) tanlota *,c 114 BlAD č,3 An-l)n /DH\ koliformní bakterie KTJ/100 m 0 BlADA č.26 max.0 (MH) BIADA č 29 dle ČsN EN lso 6222 B XXX č XX dle návod firmv Hach B XXX č.XX dle ČsN EN XXXX B XXX č.X (A) dle ČsN lso XXXX-X BíADAč.5 dle ČsN EN26777 Bí ADA č 6 dle Acta hvd.Př.č.21l1976 B1ADA č.9 dle ČsN lso 6332 Tento protokol lze šířit pouze v plném nezměněném znění,jinak jen se souh/asem zkušební laboratoře,Výsledky provedených zkouŠek se týkají jen zkoušeného vzorku uvedeného v tomto protokolu.I-J vzorků neodebraných naší vzorkovací skupinou (dle 81 OV Č.3 a plánu vzorkovánÍ) neručí laboratoř za kvatitu odběru,ale jen za provedené ana...

Načteno

edesky.cz/d/5204368

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz