« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotacePozvánka na veřejné zasedání, které se bude konat dne 7. 3. 2022 od 18:00 99,0 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obecní úřad Vrbčany
Vrbčany č.p.25,280 02 Kolín II <.>,tel: 725 021 070
<br> mail: info@obecvrbcany.cz,web: www.obecvrbcany.cz
<br> Vážení občané <,>
zveme Vás na veřejné zasedání,které se bude konat v pondělí
<br> 7.3.2022 v knihovně obecního úřadu od 18:00
<br>
Místo konání: knihovna obecního úřadu,Vrbčany
<br> Doba konání: 7.3.2022 od 18:00
<br> Návrh programu:
<br> 1) Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů zápisu
<br> 2) Schválení programu
<br> 3) Projednání schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č.IV-12-6024426/VB011,Vrbčany,kNN,p.č.297/1,27P14-
30 na pozemku ve vlastnictví obce Vrbčany,parc.č.596/1 v k.ú <.>
Vrbčany za úplatu ve výši 2 400 Kč.Povinným bude obec Vrbčany <,>
oprávněným ČEZ Distribuce,a.s <.>
<br> 4) Projednání poskytnutí finančního daru na pomoc Ukrajině <.>
<br> 5) Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč
na podporu Linky bezpečí,z.s <.>
<br>
6) Projednání Zápisu z kontroly Finančního výboru
<br> 7) Diskuze
<br> Vyvěšeno na úřední desce obce dne: 28.2.2022
Vyvěšeno na elektronické úřední desce obce dne: 28.2.2022
<br> Sejmuto z úřední desky dne: 8.3.2022
Sejmuto z elektronické úřední desky dne: 8.3.2022
<br>
<br> XXXXX XXXXXXXXX
starostka obce Vrbčany

Načteno

edesky.cz/d/5204322

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz