« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Struktura časového plánu PZKO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Struktura časového plánu PZKO
Struktura časového plánu PZKO obce Rakovice
<br> Kód opatření dle PZKO[footnoteRef:1] [1: PZKO = program zlepšování kvality ovzduší]
<br> Název opatření dle PZKO
Gesce dle PZKO
Způsob naplnění opatření
Náklady,zdroje financování
Termín splnění
<br>
<br>
Aktivita
Dílčí kroky
Interní gesce[footnoteRef:2] [2: Interní gesce je nezbytné přizpůsobit organizační struktuře a kompetencím úřadu žadatele]
<br>
<br>
PZKO_2020_1
<br>
Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně ovzduší
Obec Rakovice
Zvyšování povědomí o nabízených dotačních titulech
Ve vztahu k fyzické kontrole spalovacích zdrojů nemá obec Rakovice žádné kompetence <.>
Obec Rakovice nemá prostředky na dotační podporu domácností,v oblasti vytápění domácností s touto podporou nepočítá <.>
-
<br> -
-
<br>
<br>
<br>
Obec Rakovice bude aktivně zvyšovat povědomí o nabízených dotačních titulech u svých obyvatel prostřednictvím podávání informací <.>
<br> Obecní úřad
<br> osobní náklady stávajících zaměstnanců <.>
Průběžně do konce roku 2024
<br> Zvýšená aktivita z důvodu ukončení provozu kotlů horších než 3 třída od 1.9.2022 bude vyvíjena v roce 2022
<br>
PZKO_2020_2
Zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší,významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva
Obec Rakovice
Osvěta
<br> Šíření informací poskytnutých MŽP o správném provozování zdrojů (na začátku každé topné sezóny):
· Oslovení místních odborně způsobilých osob,kominíků a zástupců hasičů či dobrovolných hasičů s žádostí o spolupráci
· Identifikace vhodných komunikačních kanálů (místní tisk,rozhlas,společenské akce apod.) <.>
· Distribuce propagačních materiálů těmito identifikovanými kanály: distribuce letáků,s účastí odborně způsobilých osob,kominíků či zástupce hasičů,případně přidružení přednášky,prezentace na téma ochrana ovzduší a správný provoz spalovacích zdrojů na pevná paliva <.>
<br> Obecní úřad
<br> osobní náklady stávajících zaměstnanců...

Načteno

edesky.cz/d/5202681


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz