« Najít podobné dokumenty

Obec Srní - výroční zpráva o poskytování informací 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srní.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výroční zpráva o poskytování informací 2021
Výroční zpráva o poskytování informací
podle zákona č.106/1999 Sb.<,>
<br> o svobodném přístupu k informacím,v platném znění <,>
za rok 2021
<br>
<br> Tato výroční zpráva za rok 2020 je zpracována v souladu s § 18,odst.1
zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,v platném znění
(dále jen zákon),a v souladu s „Pravidly pro zajištění přístupu k informacím“
ze dne 20.3.2000 <.>
<br>
Počet podaných žádostí o informace
<br> Obec Srní obdržela v roce 2021 dvě žádosti o poskytnutí informace <.>
<br> Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
<br> Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti <.>
<br> Opis podstatných částí každého rozsudku soudu
<br> Soud nepřezkoumával žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti,tudíž nebyl
přijat žádný rozsudek <.>
<br> Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona
<br> Nebyla uložena žádná sankce <.>
<br> Další informace vztahující se k uplatňování zákona
<br>
V souladu se zákonem jsou informace podle § 5 zákona zveřejněny v budově
obecního úřadu a na elektronické úřední desce <.>
<br>
V roce 2021 nebyl proveden žádný záznam o postupu při poskytování informací dle
zákona č.106/1999 Sb <.>

Načteno

edesky.cz/d/5202635

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Srní      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz