« Najít podobné dokumenty

Obec Panoší Újezd - Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Panoší Újezd.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

agenda osob.pdf (270.34 kB)
Rakovní k Rakovník Rakovník Rakovník Rakovník Rakovník Ra kovník Rakovník Rakovník Ra kovník Rakovník Rakovnik
<br> Pano šíÚjezd PanošíÚj ezd PanošíÚj ezd Panoší jezd PanošíÚjezd PanošiÚj ezd Panoší Újezd
<br> :
<br> Panoší Ujezd
<br> Panoší Újezd Panoší Újezd Panošř Újezd
<br> Panoší Újezd
<br> OFO OFO OFO OFO OFO OFO OFO OFO OFO OFO OFO OFO
<br> XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
<br> XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX
<br> č.p.XX,XXXXX Hvozd
<br> č.p.13,27021 Panoší ' Újezd č.p.13,27021 Panoš íÚjezd č.p 13,27021 Panoší Újezd č.p.13,27021 Panoší Újezd č.p.10,27035 Hvozd Vršovice,10100 Praha Vršovice,10100 Praha Vršovice,10100 Praha
<br> Č.p.13,27021 Panoší Újezd č.p.13,27021 Panoší Újezd č.p.42,27005 Milostín
<br> 991061212 1207410212 1207410212 1207411212 1207411212 991062212 990951212 990951212 990951212 21462033010 21449015010 21462109010
<br> w—lt—IFIv-lHt—lt—IHFlw—lr-IH
Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovistostí (463.64 kB)
ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42,128 00 NOVÉ MĚSTO,PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
<br> ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ BEROUN <,>
POLITICKÝCH VĚZŇŮ 20,266 01 BEROUN
<br> 970/SBE/2022-SBEM
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/SBE/887/2022-SBEM
<br> VYŘIZUJE: XXXXXXXX XXXXX
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +XXX XXX XXX 117
<br> E-MAIL: Lenka.Naderova@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u
<br> Obec Panoší Újezd
6
27021 Panoší Újezd
<br> DATUM: 23.2.2022
<br> Panoší Újezd - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
<br> Vážení <,>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) Vám v návaznosti
na ust.§§ 64 a 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon),ve znění
pozdějších předpisů,v příloze postupuje aktualizovaný seznam nemovitých věcí,u nichž je dosud
v katastru nemovitostí evidován nedostatečně identifikovaný,tzv.neznámý vlastník,týkající se
katastrálních území v územní působnosti Vaší obce.Data k 1.2.2022 byla poskytnuta Českým
úřadem zeměměřickým a katastrálním <.>
<br> Vyzýváme Vás tímto,abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili tento seznam
na úřední desce Vašeho úřadu.ÚZSVM bude i nadále v součinnosti s Vaším úřadem provádět
šetření k dohledání vlastníků uvedených nemovitých věcí <.>
<br> Děkujeme Vám za spolupráci <.>
<br> S pozdravem
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX
ředitel odboru
Odloučené pracoviště Beroun
<br> Příloha: Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků aktualizovaný k 1.2.2022
<br>
2022-02-24T11:10:02+0100

Načteno

edesky.cz/d/5199343

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Panoší Újezd      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz