« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Veřejná vyhláška NOOP

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.4 (196.46 kB)
P
<br> ř
<br> e
<br> k
<br> á
<br> ž
<br> k
<br> a
<br>
<br> č
<br> í
<br> s
<br> l
<br> o
<br> E
<br> C
<br> O
<br> Y
<br>
<br> S
<br> -
<br> J
<br> T
<br> S
<br> K
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br> X
<br>
<br> S
<br> -
<br> J
<br> T
<br> S
<br> K
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br> W
<br> G
<br> S
<br>
<br> 8
<br> 4
<br>
<br> L
<br>
<br> [
<br> °
<br> "
<br> '
<br> ]
<br> W
<br> G
<br> S
<br>
<br> 8
<br> 4
<br>
<br> B
<br>
<br> [
<br> °
<br> "
<br> '
<br> ]
<br> p
<br> o
<br> p
<br> i
<br> s
<br>
<br> p
<br> ř
<br> e
<br> k
<br> á
<br> ž
<br> k
<br> y
<br> P
<br> ř
<br> e
<br> k
<br> á
<br> ž
<br> k
<br> a
<br> Z
<br>
<br> v
<br> r
<br> c
<br> h
<br> o
<br> l
<br> u
<br>
<br> p
<br> ř
<br> e
<br> k
<br> á
<br> ž
<br> k
<br> y
<br>
<br> B
<br> p
<br> v
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br> Z
<br>
<br> p
<br> a
<br> t
<br> y
<br>
<br> p
<br> ř
<br> e
<br> k
<br> á
<br> ž
<br> k
<br> y
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br> r
<br> e
<br> l
<br> a
<br> t
<br> i
<br> v
<br> n
<br> í
<br>
<br> v
<br> ý
<br> š
<br> k
<br> a
<br>
<br> [
<br> m
<br> ]
<br> d
<br> e
<br> n
<br> n
<br> í
<br>
<br> z
<br> n
<br> a
<br> č
<br> e
<br> n
<br> í
<br> n
<br> o
<br> č
<br> n
<br> í
<br>
<br> z
<br> n
<br> a
<br> č
<br> e
<br> n
<br> í
<br> P
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br>
<br> R
<br> W
<br> Y
<br> P
<br> ř
<br> e
<br> c
<br> h
<br> o
<br> d
<br> o
<br> v
<br> á
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br> V
<br> n
<br> i
<br> t
<br> ř
<br> n
<br> í
<br>
<br> v
<br> o
<br> d
<br> o
<br> r
<br> o
<br> v
<br> n
<br> á
<br>
<br> r
<br> o
<br> v
<br> i
<br> n
<br> a
<br> K
<br> u
<br> ž
<br> e
<br> l
<br> o
<br> v
<br> á
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br> P
<br> ř
<br> i
<br> b
<br> l
<br> i
<br> ž
<br> o
<br> v
<br> a
<br> c
<br> í
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br>
<br> p
<br> r
<br> a
<br> v
<br> á
<br> P
<br> ř
<br> i
<br> b
<br> l
<br> i
<br> ž
<br> o
<br> v
<br> a
<br> c
<br> í
<br>
<br> p
<br> l
<br> o
<br> c
<br> h
<br> a
<br>
<br> l
<br> e
<br> v
<...
Příloha č.3 (1.74 MB)
2022-02-23T11:04:24+0100
Ing.XXXX XXXX XdbXfeXaXXcdXeXXXXXXdecXXXXXXXXXXXXXXcXX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Potvrzení doručení XbfbbXXXXXXXcXfXXfXXfXXccXXXfXcbXXdXbXaf
<br>
2022-02-23T16:06:42+0100
Unknown signer 0ed5e8303e50ad7a606368daff663e6e0610dc0d
Příloha č.2 (2.91 MB)
2022-02-23T11:04:33+0100
Ing.XXXX XXXX XXaXefXcXaXXbfeXXXXdXecXXXXbfXXXedbXXfcX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Potvrzení doručení XXXXfXXXbaeXXXccXcaXaebXfbXXbXXcXXXXXdfa
<br>
2022-02-23T16:06:38+0100
Unknown signer 130cc91ff49dc7ccaca572a8b8ec17a12b041b9a
Příloha č.1 (3.16 MB)
2022-02-23T11:04:16+0100
Ing.XXXX XXXX eXXXXfabXceXcccXXXXdXXXXebXXXXXXXeXXXfbX
<br>
XXXX-XX-XXTXX:XX:XX+XXXX
Potvrzení doručení XXXdXXdcXeXXdXXXXbXXXXXXdXbdXaXdXdXXfXXX
<br>
2022-02-23T16:06:34+0100
Unknown signer e666a25a16dfa4d41f73e219e7056ad65451a5f2
Veřejná vyhláška NOOP (639.71 kB)
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
<br> K letišti 1149/23
<br> 160 08 Praha 6
<br> Spis.zn.: 19/730/0007/OPLKPS/02/22
<br> Č.j.: 1954-22-701 V Praze dne 22.února 2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
Úřad pro civilní letectví ČR (dále též jako „Úřad“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle
<br> ustanovení § 89 odst.2 písm.c) zákona č.49/1997 Sb <.>,o civilním letectví a o změně a doplnění zákona
<br> č.455/1991 Sb <.>,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále
<br> jen „zákon o civilním letectví“),v souladu s ustanovením § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),vydává podle ustanovení § 37 odst.1 zákona o
<br> civilním letectví návrh opatření obecné povahy,kterým se zřizují:
<br>
<br> Ochranná pásma letiště Plasy
<br>
<br>
<br> Článek I <.>
<br> Ochranná pásma letiště Plasy se zřizují v katastrálních územích Plzeňského kraje uvedených níže:
<br> Babina 721506 Lomnička u Plas 721514
<br> Horní Hradiště 642941 Nebřeziny 721522
<br> Kaznějov 664553 Obora u Kaznějova 708623
<br> Korýtka 721417 Plasy 721531
<br> Rybnice u Kaznějova 743895 Žebnice 795682
<br>
<br>
<br> Seznam použitých zkratek
<br> ARP vztažný bod letiště (stanovuje zeměpisnou polohu letiště)
<br> L14 letecký předpis L 14 - Letiště
<br> m n.m.(Bpv) výškový systém Balt po vyrovnání,nadmořská výška
<br> ft stopa (délková jednotka,1 ft = 0,3048 m)
<br> RWY dráha pro vzlety a přistávání letadel
<br>
<br> 19/730/0007/OPLKPS/02/22
<br> 2
<br> STRIP dráhový pás
<br> THR práh dráhy pro vzlety a přistávání letadel
<br> VFR pravidla pro let za viditelnosti
<br> VN vysoké napětí
<br> VVN velmi vysoké napětí
<br> WDI ukazatel směru větru
<br> WGS-84 světový geodetický systém 1984
<br> Základní údaje letiště Plasy
<br> Letiště Plasy se nachází mezi městem Plasy a obcí Rybnice u Kaznějova na katastrálním území Rybnice
<br> u Kaznějova a částečně na katastrálním úz...

Načteno

edesky.cz/d/5197229

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rybnice
30. 01. 2023
29. 01. 2023
28. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz