« Najít podobné dokumenty

Obec Srbsko - Zasedání zastupitelstva - pozvánka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Srbsko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zasedání zastupitelstva - pozvánka
Obec SRBSKO
<br> K Závěrce 16,267 18 Srbsko,www.obecsrbsko.cz
<br>
OZNÁMENÍ
<br>
v souladu s § 92 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) svolávám zasedání
<br> Zastupitelstva obce Srbsko:
<br>
<br>
Termín konání: 9.březen 2022 od 18 hodin
Místo konání: sál Kulturního domu Srbsko
<br>
<br> Návrh programu:
<br> 1.Zahájení,jmenování zapisovatele a ověřovatelů <.>
2.Schválení zápisu z minulého zasedání <.>
3.Program zasedání <.>
4.Hospodaření obce v roce 2021 <.>
5.Rozpočtové opatření <.>
6.Veřejnoprávní smlouva k zajišťování činnosti městské policie <.>
7.Smlouva o dílo č.1/22 s firmou Šťastný asfalt s.r.o <.>
8.Odpadové hospodářství <.>
9.Různé
10.Diskuse <.>
11.Závěr <.>
<br>
<br>
<br> V Srbsku dne 23.2.2022
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX,v.r <.>
<br> starostka obce
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 23.2.2022

Načteno

edesky.cz/d/5195960

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Srbsko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz