« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Zápis ze zasedání ze dne 11.2.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ze dne 11.2.2022
OBEC VELENICE
<br>
<br>
ZÁPIS č.2/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice ze dne 11.února 2022
<br>
Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:00 hod <.>,ukončeno bylo v 17:20 hod <.>
<br> Zasedání vedla starostka obce XXXXX XXXXXXXX.Zasedání zastupitelstva jsou veřejná <.>
<br> Ze zasedání je pořizován audio záznam <.>
<br>
<br>
<br> Přítomní zastupitelé: XXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXX,XXXXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX <,>
<br> XXXXXXXX XXXXX <.>
<br> Omluveni zastupitelé: Ing.XXXXXX XXXX <.>
<br> Neomluveni zastupitelé: XXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX <.>
<br>
<br>
<br> Vzhledem k tomu,že je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů je zastupitelstvo
<br> usnášeníschopné <.>
<br>
<br>
<br> Program jednání:
<br> 1) Schválení,popřípadě doplnění programu zasedání <.>
2) Určení ověřovatelů zápisu + informace,co se událo v obci od minulého zasedání <.>
3) Projednání podání tří žádostí o dotaci z dotačního titulu Libereckého kraje,program
<br> 1.1.Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje <.>
<br> 4) Projednání smlouvy o odběru a zpracování bioodpadu <.>
5) Různé <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 1,Schválení,popřípadě doplnění programu zasedání <.>
<br> Program jednání byl doplněn Šárkou Zárubovou o:
<br>  Projednání RO č.1/2022 <,>
<br>  Projednání smlouvy o dílo k restaurování kamenné sochy sv.Jana Nepomuckého <.>
Hlasování:
<br> Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.11 - 2022: Zastupitelé obce Velenice schvalují program jednání,v navrženém
<br> znění,včetně doplnění Šárkou Zárubovou <.>
<br>
<br> 2.Určení ověřovatelů zápisu + informace,co se událo v obci od minulého zasedání <.>
<br> Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: XXXXX XXXXXXXX <.>
<br> Ověřovateli zápisu byli navrženi: XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXX
<br> Hlasování:
<br> Pro: X Proti: X Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.12 - 2022: Zastupitelé obce Velenice schvalují ověřovatele zápisu <.>
<br>
<br> Informování o hospodaření obce k ...

Načteno

edesky.cz/d/5194413

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz