« Najít podobné dokumenty

Obec Velenice (Česká Lípa) - Zápis ze zasedání ze dne 28.1.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Velenice (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání ze dne 28.1.2022
OBEC VELENICE
<br>
<br>
ZÁPIS č.1/2022
ze zasedání zastupitelstva obce Velenice ze dne 28.ledna 2022
<br>
Zasedání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 17:00 hod <.>,ukončeno bylo v 17:26 hod <.>
<br> Zasedání vedla starostka obce XXXXX XXXXXXXX.Zasedání zastupitelstva jsou veřejná <.>
<br> Ze zasedání je pořizován audio záznam <.>
<br>
<br> Přítomní zastupitelé: XXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXX,Ing.XXXXXX XXXX,XXXXXXXXX XXXXX,Štefan
<br> Pavel,XXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXX <.>
<br> Neomluveni zastupitelé: XXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXX <.>
<br>
<br> Vzhledem k tomu,že je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů je zastupitelstvo
<br> usnášeníschopné <.>
<br>
<br> Program jednání:
<br> 1) Schválení,popřípadě doplnění programu zasedání <.>
2) Určení ověřovatelů zápisu + informace,co se událo v obci od minulého zasedání <.>
3) Projednání připojení obce k centralizovanému nákupu energií společně s Libereckým
<br> krajem <.>
<br> 4) Projednání smlouvy o výkonu technického dozoru stavebníka na akci „Rekonstrukce mlýna
čp.20 na sociální bydlení obce Velenice“ <.>
<br> 5) Projednání podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Libereckého kraje,program 7.2
záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na opravu sochy sv.Jana Nepomuckého <.>
<br> 6) Různé <.>
<br>
1,Schválení,popřípadě doplnění programu zasedání <.>
<br> Program jednání byl doplněn Šárkou Zárubovou o:
<br>  Projednání podání žádosti o dotaci v programu č.2.1 – Program obnovy venkova
vyhlášený Libereckým krajem
<br> Hlasování:
<br> Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> Usnesení č.1 - 2022: Zastupitelé obce Velenice schvalují program jednání,v navrženém znění <,>
<br> včetně doplnění Šárkou Zárubovou <.>
<br>
<br> 2.Určení ověřovatelů zápisu + informace,co se událo v obci od minulého zasedání <.>
<br> Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: XXXXX XXXXXXXX <.>
<br> Ověřovateli zápisu byli navrženi: XXXXX XXXXX XXXXX XXXXXX
<br> Hlasování:
<br> Pro: X Proti: X Zdržel se:...

Načteno

edesky.cz/d/5194412

Meta

Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Velenice (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz