« Najít podobné dokumenty

Obec Rybnice - Rozhodnutí ZUK

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - ZUK (89.26 kB)
OBECNÍ ÚŘAD RYBNICE
Rybnice 105,331 51 Kaznějov
<br>
<br>
<br>
Čj.: 57/2022/ryb/D
Vyřizuje : <.>
Tel.: 373 332 119
Datum : 23.února 2022
<br>
<br>
R O Z H O D N U T Í
<br>
O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ SILNIČNÍHO POZEMKU
<br>
<br>
Výroková část:
<br>
Obecní úřad Rybnice,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.5 písm.c) zákona
č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o
pozemních komunikacích),a dále podle ustanovení § 10 odst.4 písm.b) zákona o pozemní
komunikacích,přezkoumal žádost o zvláštním užívání komunikace na pozemcích parc.č <.>
2543 a parc.č.1819/3 v k.ú.Rybnice u Kaznějova pro Uložení inženýrských sítí do
komunikace – kanalizační přípojka,kterou dne 9.2.2022 podal
<br>
<br>,<.> <.>,<,>
zastoupeni na základě plné moci Kristl projekt s.r.o <.>,Mechová 2065/6,323 00 Plzeň <,>
IČ 13997688
<br> (dále jen žadatel),a na základě tohoto přezkoumání podle § 10 odst.1 zákona o pozemních
komunikacích a § 12 vyhlášky č.104/1997 Sb <.>,kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích <,>
ve znění pozdějších předpisů
<br>
p o v o l u j e
<br>
zvláštní užívání komunikace na pozemcích parc.č.2543 a parc.č.1819/3 v k.ú.Rybnice u
Kaznějova pro
<br>
Uložení inženýrských sítí do komunikace – kanalizační přípojka
<br> dotčený úsek místní komunikace:
pozemky parc.č.2543 a parc.č.1819/3 v katastrálním území Rybnice u Kaznějova <.>
<br> Na dobu:
Po dobu životnosti stavby
<br> v tomto rozsahu – účelu:
zvláštní užívání komunikace na místní komunikaci na pozemcích parc.č.2543 a parc.č.1819/3
v katastrálním území Rybnice u Kaznějova
<br>
<br>
<br>
<br>
Pro provedení prací se stanoví tyto podmínky:
<br>
1.Nedojde k nadměrnému zatěžování a poškozování povrchu místních komunikacích na
pozemcích v katastrálním území Rybnice u Kaznějova po celou dobu realizace
<br> 2.Po skončení prací budou pozemky parc.č.2543 a parc.č.1819/3 v katastrálním území
Rybnice u Kaznějova uveden do původního stavu <.>
<br> 3.Obecnímu úřadu Rybnice bude...

Načteno

edesky.cz/d/5194210

Meta

Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rybnice
30. 01. 2023
29. 01. 2023
28. 01. 2023
27. 01. 2023
27. 01. 2023
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rybnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz