« Najít podobné dokumenty

Obec Tlustice - Záměr pronajmout

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tlustice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronajmout
OBEC TLUSTICE oznamuje ve smyslu § 39,odst.1.zák,č.12812000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předPisŮ záměr pronajmout nemovi{ý majetek obce Tlustice předem známémuzájemci,kterym je: XXXXXXX XXXXXXXXXX Obec Tlustice je vlastníkem mj.budovy Obecního uřadu v Tlustici ěp.203.Předmětem nájmu mají být nebytové prostory o podlahové ploše 12 m2 a I2m2.Jedná se o dvě spojené místnosti nacházející se na levé straně,v prvním patře obecního uřadu v Tlustici,ěp.203,na parcele č.303.Účel.rá;m <.>,Místnost bude užívána jako provozovna masérských služeb.Doba nájmu Nájem mábýtňízenod 1.4.2a22nadobu neurčitou.Vstup osob do budovy,vjezd vozidel na pozemeknáůež{ící kbudově,provozní záIežitostt,cena apodmínky nájmu budou stanoveny dle schválených parametŇZO Tlustice.Tento zámér pronajmout je současně vyhlášenímýmy více zájemcům podle zák.č.l99ll994 Sb <.>,o veřejných zakáakách,ve znéní pozdějších předpisů.Poučení.Podle qýše citovaného zákonného ustanovení mají občané právo se k tomuto záměru r,yjádřit a předložit nabídky.Nabídky se podávají písemně na Obecní úřad v Tlustici,a to nejpozději v poslední den zveřejnění tohoto záméra.Doba zveřejnění je 15 dnů.První den zveřejnění : Poslední den zveřejnění 22.2.2022 9 <.>,3.2022 Wfu ú&49' Mgr.XXXXXX XXXXXXX starostka Vyvěšeno ďne : XX.X.XaXX Sejmuto dne :,<,> : oBECNí Únao í./rlfrtórtce 268 0í Hořovice ofr.Beroun sT\ o B§

Načteno

edesky.cz/d/5192861


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tlustice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz