« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Oznámení o obnově katastrálního operátu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o obnově katastrálního operátu
OZNÁMENÍ
<br> Obec Modleny v souladu s ustanovením § 38 zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí
(katastrální zákon) ve znění pozdějších předpisů a na základě oznámení Státního
pozemkového úřadu,Krajského pozemkového úřad pro Ústecký kraj,Pobočky Teplice (dále
jen "Pobočka Teplice),č.j.SPU 055848/2022 ze dne 18.2.2022 <.>
<br> vyhlašuje <,>
<br> že v katastrálním území Věšťany a části katastrálního území Kvítkov u Medián byla
zahájena obnova katastrálního operetu na podkladě výsledků komplexních
pozemkových úprav <.>
<br> V rámci obnovy katastrálního operetu bude ode dne 28.3.2022 probíhat zjišťování (šetření)
průběhu hranic pozemků,které bude prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č.139/2002 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"),vyhlášky č.13/2014 Sb <.>,o postupu
při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav,ve znění
pozdějších předpisů,zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a
vyhlášky č.357/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) <.>
<br> Vlastnické hranice budou šetřeny především na obvodu komplexních pozemkových úprav
(vnější a část vnitřního obvodu KoPU v k.ú.Věšťany a části k.ú.Kvítkov u Modlan,tj.hranice
katastrálního území a hranice zastavěné a zastavitelné části obce) <.>
<br> Podkladem pro zjišťování hranic,které jsou obsahem katastru,je dosavadní katastrální operát
a operety dřívějších pozemkových evidencí.Při zjišťování hranic se vyšetřuje skutečný průběh
hranice v terénu,který se porovnává s jejím zobrazením v těchto mapových operátech <.>
Zjišťování průběhu hranic pro účely pozemkových úprav provádí komise složená z pracovníků
pozemkového úřadu,katastrálního úřadu,zpracovatele návrhu komplexních pozemkových
úprav,zástupců dotčených obcí a podle potřeby i zástupců dalších úřadů.Předsedu komise a
její členy jmenuje po dohodě s katastrálním úřadem vedoucí pozemkového úřadu (d...

Načteno

edesky.cz/d/5189170

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz