« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Věšťany a části Kvítkov u Modlan

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Věšťany a části Kvítkov u Modlan
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,Pobočka Teplice
<br> Masarykova třída 2421/66,415 01 Teplice
<br>
<br> Naše značka: SPU 089010/2021
Spisová značka: 2RP6305/2018-508207
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.prochazkova2@spucr.cz
<br> Datum: 17.3.2021
<br>
<br>
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Věšťany a v části katastrálního
<br> území Kvítkov u Modlan -
pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
<br>
<br>
Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,Pobočka Teplice (dále jen
„Pobočka Teplice“),jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o
Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů <,>
a podle ust.§ 19 písm.a) zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zahájil v souladu s ust.§ 6 odst.1 zákona
v katastrálním území Věšťany a v části katastrálního území Kvítkov u Modlan řízení o komplexních
pozemkových úpravách (dále jen „KoPÚ v k.ú.Věšťany a v části k.ú.Kvítkov u Modlan“) <.>
<br> Zpracovatelem KoPÚ v k.ú.Věšťany a v části k.ú.Kvítkov u Modlan je firma GEOREAL spol.s r.o.<,>
Hálkova 12,301 00 Plzeň <.>
<br> Zástupci zpracovatele návrhu komplexních pozemkových úprav:
<br> Ing.XXXXX XXXXX,pověření ke vstupu uděleno pod č.j.SPU 091293/2021 dne 16.3.2021 <,>
Ing.XXXXX XXXXX,pověření ke vstupu uděleno pod č.j.SPU 091293/2021 dne 16.3.2021 <,>
Bc.XXXXXX XXXXX,pověření ke vstupu uděleno pod č.j.SPU 091293/2021 dne 16.3.2021 <,>
Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXX,pověření ke vstupu uděleno pod č.j.SPU 091293/2021 dne 16.3.2021 <,>
Ing.XXXXX XXXXXXXX,pověření ke vstupu uděleno pod č.j.SPU 091293/2021 dne 16.3.2021 <,>
...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz