« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice (Hradec Králové) - MZ - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ministerstvo zemedelstvi
MZE-7000412021-15121
<br> lllllllllllllll jljjjjjljjljlljljjllllllllllll
<br> Obecní úřad Hvozdnice
<br> mze ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření CISLO UTVARU: 15120
<br> SPISOVÁ ZN.: MZE-22965/2021-15121 MZE-2296712021-15121 MZE-22968/2021-15121
<br> NAŠE ČJ.: MZE-70004/2021-15121
<br> Číslojcdnací:
<br> Uklíd ' »./ f),<.> <,>
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXX -MZ TELEFON: XXXXXXXXX _- E-MAlL: Ladislav.Faigl©mze.cz
<br> ID DS: yphaaxB ADRESA: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> DATUM: 28.1.2022
<br> Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ o VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 5 25 odst.4 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,podle ustanovení 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje vydáni opatření obecné povahy čj.MZE— 69999/2021-15121 ze dne 28.ledna 2022,kterým vydalo Národní plán povodí Labe,opatření obecné povahy čj.MZE-70001/2021—15121 ze dne 28.ledna 2022,kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje a opatření obecné povahy čj.MZE-7000312021—15121 ze dne 28.ledna 2022,kterým vydalo Národní plán povodí Odry <.>
<br> Vzhledem kjejích rozsahu nelze předmětná opatření obecné povahy zveřejnit na úřední desce v úplném znění,proto se na úřední desce Ministerstva zemědělství a úředních deskách všech obcí České republiky zveřejňuje pouze toto oznámení.Úplná znění opatření obecné povahy musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přistup <.>
<br> Opatření obecné povahy jsou v úplném znění zveřejněna na eiektronické úřední desce Ministerstva zemědělství (https:l/eaqri.cz/public/weblmze/uredni-desky/mlnisterstvo- zemedeistvi/ministerstvo—zemedelstvi) <.>
<br> Do opatření obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout po předchozí telefonické dohodě v budově Ministerstva zemědělství,Těšnov 65/17,Praha 1,na odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatř...

Načteno

edesky.cz/d/5188745

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)
05. 12. 2022
05. 12. 2022
30. 11. 2022
30. 11. 2022
28. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz