« Najít podobné dokumenty

Obec Hvozdnice (Hradec Králové) - MZ - OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hvozdnice (Hradec Králové).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ministerstvo zemedelstvi
MZE-7000412021-15121
<br> lllllllllllllll jljjjjjljjljlljljjllllllllllll
<br> Obecní úřad Hvozdnice
<br> mze ÚTVAR: Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření CISLO UTVARU: 15120
<br> SPISOVÁ ZN.: MZE-22965/2021-15121 MZE-2296712021-15121 MZE-22968/2021-15121
<br> NAŠE ČJ.: MZE-70004/2021-15121
<br> Číslojcdnací:
<br> Uklíd ' »./ f),<.> <,>
<br> VYŘIZUJE: Mgr.XXXXXXXX XXXXX -MZ TELEFON: XXXXXXXXX _- E-MAlL: Ladislav.Faigl©mze.cz
<br> ID DS: yphaaxB ADRESA: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br> DATUM: 28.1.2022
<br> Veřejná vyhláška OZNÁMENÍ o VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení 5 25 odst.4 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,podle ustanovení 5 173 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,oznamuje vydáni opatření obecné povahy čj.MZE— 69999/2021-15121 ze dne 28.ledna 2022,kterým vydalo Národní plán povodí Labe,opatření obecné povahy čj.MZE-70001/2021—15121 ze dne 28.ledna 2022,kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje a opatření obecné povahy čj.MZE-7000312021—15121 ze dne 28.ledna 2022,kterým vydalo Národní plán povodí Odry <.>
<br> Vzhledem kjejích rozsahu nelze předmětná opatření obecné povahy zveřejnit na úřední desce v úplném znění,proto se na úřední desce Ministerstva zemědělství a úředních deskách všech obcí České republiky zveřejňuje pouze toto oznámení.Úplná znění opatření obecné povahy musí být zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přistup <.>
<br> Opatření obecné povahy jsou v úplném znění zveřejněna na eiektronické úřední desce Ministerstva zemědělství (https:l/eaqri.cz/public/weblmze/uredni-desky/mlnisterstvo- zemedeistvi/ministerstvo—zemedelstvi) <.>
<br> Do opatření obecné povahy v listinné podobě lze nahlédnout po předchozí telefonické dohodě v budově Ministerstva zemědělství,Těšnov 65/17,Praha 1,na odboru vodohospodářské politiky a protipovodňových opatř...

Načteno

edesky.cz/d/5188745

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hvozdnice (Hradec Králové)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz