« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Záměr obce - darovat pozemky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce - darovat pozemky
Záměr obce Tučapy č.j.676/2022/RO-101
<br>
<br>
<br> 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19
Tel.: 381 594716
<br> 381 594736
<br> ID datové schránky: 6fdb5eu
<br> E-mail: obec@tucapy.cz
<br> www.tucapy.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: 676/2022/RO-101
<br> V Tučapech dne 18.02.2022
<br>
<br>
<br> Věc: Záměr obce
<br>
<br>
Obec Tučapy při nakládání s obecním nemovitým majetkem,podle ustanovení § 39 odst.1
<br> zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje
<br> záměr obce:
<br>
<br> darovat Jihočeskému kraji
<br> - pozemek KN 976/3 o výměře 115 m2,ostatní plocha
<br> - pozemek KN 1001/2 o výměře 80 m²,ostatní plocha
<br>
<br> Pozemky se nacházejí v katastrálním území Tučapy,zapsané jsou na listu vlastnictví č.10001
<br> u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,Katastrálního pracoviště Tábor <.>
<br>
<br> K uvedenému záměru se mohou občané vyjádřit podle citovaného § 39 odst.1 zákon č <.>
<br> 128/2000 Sb <.>,nejpozději do 09.03.2022 <.>
<br>
<br> Tento záměr byl schválen Radou obce Tučapy na jejím 101.zasedání dne 17.02.2022 <,>
<br> usnesením č.676/2022/RO-101 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXX XXXXX,v.r <.>
<br> starosta obce Tučapy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 18.02.2022
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/5185259

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz