« Najít podobné dokumenty

Obec Malé Hradisko - Svolání zasedání zastupitelstva obce na pátek 25.2. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malé Hradisko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

svolání zasedání č. 34_2022 25.2.2022.doc [0,50 MB]
Obec Malé Hradisko
<br>
Starosta obecního úřadu svolává
<br>
<br>
<br>
SVOLÁVÁ
Podle zákona č.128/2000Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů
<br> Zasedání zastupitelstva obce
zasedání se uskuteční v pátek 25.2.2022 v 18.00 hodin obecní úřad Malé Hradisko
Program:
<br> 1) Zahájení
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
<br> 3) Kontrola usnesení
<br> 4) Projednání záměru prodeje,pronájmu – vrt Chaloupky
5) Veřejné osvětlení v obci - revize
6) Vyjádření odboru dopravy – umístění dopravního značení
<br> 7) Nabídka - úprava komunikací recyklační metoda
<br> 8) Různé – Na vědomí rozpočtové opatření č.1/2022,dveře kuchyň KD,informace
podané žádosti
V Malém Hradisku 18.2.2022
Vyvěšeno na úřední desce
dne
18.2.2022
<br>
<br>
jméno,podpis
<br> Sejmuto z úřední desky dne
25.2.2022
jméno,podpis
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXX XXXXXX
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
starosta obce
Svolání
Stránka 1

Načteno

edesky.cz/d/5184137

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malé Hradisko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz