« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Zápis č.8/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis zastupitelstvo c 8 - 15.12.2021.pdf (PDF 686.97 kB)
Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 / 16
<br> Obec Dřísy
<br> Poštovní 12,277 14 Dřísy
tel.č.: 326 971 107 | e-mail: ou.drisy@seznam.cz
<br> Z Á P I S
zasedání číslo 8 Zastupitelstva obce Dřísy
<br> konané dne 15.12.2021 v Obecní úřad Dřísy od 18:00 hod <.>
<br> Doba jednání: 18:00 - 20:45
Přítomno: 6
Omluveni: 3
Neomluveni: 0
Předsedající: XXXXXX XXXXXXXX
Zapisovatel*: XXXXX XXXXXXX
Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX
<br> *Předsedající v souladu s jednacím řádem obce určil výše uvedenou osobu <.>
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně,zdvižením ruky <.>
<br> 1.Zahájení zasedání zastupitelstva
blok 1-1
<br> Místostarostka obce zahájila zasedání v 18:00 hodin a konstatovala,že je přítomna nadpoloviční většina členů
zastupitelstva a zasedání je tudíž usnášeníschopné.Uvedla,že bude pořízen zvukový záznam,který bude
po vytvoření zápisu smazán.Navrhuje zapisovatele a ověřovatele zápisu <.>
<br> zapisovatelka – XXXXX XXXXXXX
ověřovatelé zápisu – XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Program:
X.Zahájení zasedání zastupitelstva
2.Kontrola usnesení z minulého zasedání
3.Rozpočtové opatření č.9/2021
4.Schválení zadání Územního plánu Dřísy
5.Schválení Rozpočtu obce na rok 2022 a Střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022,2023 a
2024
6.Schválení Rozpočtu ZŠ a MŠ Dřísy na rok 2022 a Střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Dřísy
na rok 2023 a 2024
7.Odpadové hospodářství
8.ZŠ a MŠ Dřísy
9.Stavební záležitosti v obci
10.Různé
11.Diskuze
12.Závěr
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dřísy volí zapisovatelkou Ivanu Frajovou a ověřovateli zápisu XXXXX XXXXXXX a
Vladimíra Novotného <.>
<br> Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
<br>
<br> Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 2 / 16
<br> Usnesení č.1a/8/2021 bylo schváleno <.>
<br> blok 1-2
<br> Místostarostka předkládá ke schválení zveřejněný program zasedání <.>
<br> Zahájení1 <.>
Kontrola usnesení z minulého zasedání2 <.>
Rozpočtové opatření č.9/20213 <.>
Schválení Zadání Územního p...

Načteno

edesky.cz/d/5183787

Meta

Veřejná vyhláška   Pronájem   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz