« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Zápis č.7/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis zastupitelstvo c 7 - 29.11.2021.pdf (PDF 688.35 kB)
Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 1 / 16
<br> Obec Dřísy
<br> Poštovní 12,277 14 Dřísy
tel.č.: 326 971 107 | e-mail: ou.drisy@seznam.cz
<br> Z Á P I S
zasedání číslo 7 Zastupitelstva obce Dřísy
<br> konané dne 29.11.2021 v Obecní dům Dřísy - sál od 18:00 hod <.>
<br> Doba jednání: 18:05-21:52
Přítomno: 6
Omluveni: 3
Neomluveni: 0
Předsedající: XXXXXX XXXXXXXX
Zapisovatel*: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Ověřovatelé zápisu: XXXXXX XXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> *Předsedající v souladu s jednacím řádem obce určil výše uvedenou osobu <.>
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně,zdvižením ruky <.>
<br> 1.Zahájení
blok 1-1
<br> Místostarostka obce zahájila zasedání a konstatovala,že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva
a zasedání je tudíž usnášeníschopné.Uvedla,že bude pořízen zvukový záznam,který bude po vytvoření zápisu
smazán.Navrhuje zapisovatele a ověřovatele zápisu:
<br> - provedením zápisu ze zasedání ZO byla navržena XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
<br> - ověřením zápisu ze zasedání ZO byly navrženy XXXXXX XXXXXXXX a XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Dřísy volí zapisovatelku Jaroslavu Zlatohlávkovou a ověřovatelky Romanu Tesařovou a
Marcelu Podhorovou <.>
<br> Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
<br> Usnesení č.1a/7/2021 bylo schváleno <.>
<br> blok 1-2
<br> Místostarostka předkládá zveřejněný program zasedání,který navrhuje rozšířit.Rozšířený program zasedání
předkládá ke schválení:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> 3.Rozpočtové opatření č.7/2021 a č.8/2021
<br> 4.Schválení vydání změny č.5 ÚPnSÚ Dřísy
<br> 5.Schválení úpravy Střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2021,2022 a 2023
<br> 6.Projednání návrhu Rozpočtu obce na rok 2022 a Střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky 2022,2023 a
<br>
<br> Vytvořeno v aplikaci UZOb.strana 2 / 16
<br> 2024
<br> 7.Projednání návrhu Rozpočtu ZŠ a MŠ Dřísy na rok 2022
<br> 8.Investiční akce a dotace
<br> 9.Odpadové hospodářstv...

Načteno

edesky.cz/d/5183786

Meta

Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz