« Najít podobné dokumenty

Obec Řepníky - Zápis č. 2/2022 ze zasedání Zastupitelstva obce Řepníky ze dne 9.2.2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Řepníky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Zápis č.2/2022
<br>
<br>
<br> ze zasedání Zastupitelstva Obce Řepníky,konaného dne 9.února 2022 v 17:00 hod
<br> na Obecním úřadě na Řepníkách <.>
<br> Přítomni zastupitelé: Němcová,Stratílková,Ptáček,Zajíc,Hašek
<br> Omluveni: Mlejnek
<br> Zahájení
Starostka přivítala členy zastupitelstva obce.Konstatovala,že zasedání zastupitelstva
obce je schopno se usnášet.Ověřovateli zápisu byli určeni: XXX XXXXX XXXXX a pan
XXXXX XXXXXX
<br> Dále starostka předložila návrh programu zasedání zastupitelstva obce v roce 2022:
<br> Program:
<br>
1.Pošta Partner
2.Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka
3.Příkazní smlouva s vybraným dodavatelem
4.Oznámení o výsledku výběrového řízení pro akci „Vybudování odborné učebny
<br> ZŠ Řepníky“
5.Smlouva o dílo s vybraným dodavatelem
6.Ostatní
<br>
<br> Připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny <.>
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
<br> Hlasování: 6 pro,0 proti,0 se zdržel
Program dnešního zasedání zastupitelstva obce byl schválen <.>
<br>
<br> 1.ZO projednalo návrh na zřízení služby Pošta Partner v naší obci,firmu zde
<br> prezentovala paní Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX.Obec nemá vhodného kandidáta
na tuto pozici <.>
<br>
<br>
2.ZO projednalo a schválilo vybraného dodavatele v rámci veřejné zakázky
s názvem: „Vybudování odborné učebny v ZŠ Řepníky – zajištění výkonu
technického dozoru stavebníka“,registrační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016614 je dodavatel Ing.XXXXXX XXXXXX,XXX XX
Vysoké Mýto – Domoradice XX,IČ: 65680073,jehož nabídka obsahuje
nejnižší celkovou nabídkovou cenu v Kč včetně DPH,z hodnocených nabídek <.>
Zastupitelstvo obce Řepníky pověřuje starostku obce k podpisu dokumentu
s názvem: Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele včetně Písemného
oznámení o výsledku výběrového řízení <.>
Hlasování: 5 pro,0 proti,0 se zdržel
<br>
<br>
<br>
Usnesení 2/1/2022
ZO schválilo vybraného dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem:
„Vybudování odborné učeb...

Načteno

edesky.cz/d/5183244

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Řepníky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz