« Najít podobné dokumenty

Obec Nechvalice - Zápis ZO č. 1/2022 z 11.2.2022 v Nechvalicích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nechvalice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ZO č. 1/2022 z 11.2.2022 v Nechvalicích
1
<br>
<br> Zápis č.1/2022
z průběhu zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice <,>
<br> konaného v pátek 11.2.2022 od 19.00 hodin v KD v Nechvalice <.>
_________________________________________________________________________________________________________________
<br>
Přítomni: Ing.XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXX,XXX XXXXX a XXXX XXXXXX <.>
<br> Omluveni:
________________________________________________________________________________
<br> - Zasedání zahájil starosta přivítáním přítomných.U vchodu do pohostinství (místo zasedání
<br> Zastupitelstva obce) jsou umístěny respirátory a dezinfekce.Místa k sezení jsou uzpůsobena tak <,>
<br> aby rozestupy mezi občany nebyly menší než 2 metry.Starosta konstatoval,že zasedání bylo řádně
<br> svoláno a je na něm přítomno 9 členů Zastupitelstva z 9 zvolených.Zasedání je tedy usnášeníschopné <.>
<br> Zápisem starosta pověřil zastupitelku paní Alenu Tuháčkovou a navrhl,aby se zasedání řídilo tímto
<br> programem:
<br> 1.Zahájení <.>
<br> 2.Účetní závěrka obce Nechvalice za rok 2021 <.>
<br> 3.Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na rekonstrukci silnice II/105 z Bratřejova
<br> k Žemličkově Lhotě a Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku <.>
<br> 4.Žádost o souhlas s přístavbou rodinného domu a změna užívání části truhlářské dílny <,>
<br> Březí č.p.5 <.>
<br> 5.Změna územního plánu č.1 – Žádost o zařazení části pozemku parc.č.275/1 v k.ú.Chválov
<br> do plochy pro výstavbu rodinného domu <.>
<br> 6.Změna územního plánu č.1 – Žádost o zařazení pozemků parc.č.336 a 337 v k.ú.Bratřejov
<br> do plochy pro výstavbu fotovoltaické elektrárny <.>
<br> 7.Prodej obecního pozemku parc.č.484/9 v k.ú.Nechvalice <.>
<br> 8.Prodej části obecního pozemku parc.č.1195/1 v k.ú.Ředice - Huštilář <.>
<br> 9.Souhlas se stavbou přípojky NN pro pozemek parc.č.462/1 v k.ú.Mokřany u Nechvalic <,>
<br> osada Setěkovy a Smlouva o smlouvě budoucí <.>
<br> 10.Tělocvič...

Načteno

edesky.cz/d/5182880

Meta

Rozpočet   Veřejná vyhláška   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nechvalice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz