« Najít podobné dokumenty

Obec Dráchov - Oznámení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dráchov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
EGD,a.s.Lidická 1873/36,602 00 Brno [G.u,a.s <.>
<br> Lidická 1873136 602 00 Brno www.egd.cz
<br> info©echcz
<br> Naše značka 220032524
<br> Brno.08.02.2022 Věc: Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie Dobrý den <,>
<br> oznamujeme Vám že z důvodu neuskutečnční plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nebude přerušena dodávka elektrické energie v katastru Vaší obce/Vašeho města tak_jak jsme Vás informovali naším oznámením zn.220032524 <.>
<br> Rozsah původně oznámeného přerušení dodávlqr elektrické energie je uveden v příloze <.>
<br> Dovolujeme si Vás proto zdvořile požádat o součinnost.a prosíme Vás o umístění obsahu oznámení,které je v příloze tohoto dopisu na úřední desku městského / obecního úřadu„ případně o zprostředkování obsahu oznámení obyvatelům dalším způsobem v místě obvyklým <.>
<br> Předem děkujeme za Váš vstřícný přístup <.>
<br> S přátelským pozdravem
<br> EGD.a.s <.>
<br> Sídlo společnosti:
<br> České Buděiovice Společnogt je zapsána
<br> v Obchodním reistříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějoviclch,oddíl B <.>,vložka 1772
<br> IČ: 230 85 400
<br> DIČ: czzsossana
<br> eg—d
<br> Zrušení oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
<br> Z důvodu neuskutečnění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí,oprav,údržbových a revizních prací - nebude přerušena dodávka elektrické energie:
<br> Dne
<br> 25.02.2022 od 09:00 do 25.02.202217:00
<br> Obec Část obce Dráchov Dráchov XXXXXXXX XXXXXXXX II
<br> Původně oznámené vypnutá oblast: DZ XXXX XXXXXXXX s.r.o <.>,+ Správa železnic Rípec (Dráchov) CD
<br> Společnost EGD,a.s.jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení © 25 odst.(3) písmeno c) bod 5 zákona č.458/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů (energetický zakon).Žádáme odběratele el.energie o pochopení pro toto nezbytné omezení <.>
<br> Upozornění: Pro případné další informace volejte Nonstop linku EGD 800 22 55 77 nebo navštivte w...

Načteno

edesky.cz/d/5181785

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dráchov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz