« Najít podobné dokumenty

Obec Modlany - Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Modlany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva kraje
09.022022 KUUK/O25119/2022
<br> Kuuke5861cbaae
<br> Šlng.Jan Schillerfš jhejtmaní
<br> Datum: 9.2.2022 Číslo jednací: KUUK/025119/2022
<br> Nážená paní,vážený pane <,>
<br> vsouladu s š 40 odst.1 č.129/2000 Sb <.>,o krajích (krajské zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> svolávám 13.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v VI.volebním období 2020 — 2024
<br> na pondělí 28.února 2022 od 10.00 hodin
<br> do konferenčního sálu Krajského úřadu Ústeckého kraje <,>
<br> Velká Hrad ní 3118/48,Ústí nad Labem?
<br> ŠPříIoha,<.> Program 13.zasedání Zastupitelstva Usteckého kraješ
<br> strana 1 / 1
<br> 09.02.2022 KUUKIO25111/2022
<br> kuukessm cbaa'l
<br> ! l$l cch)" kraj
<br> Program
<br> na 13.zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje,VI.volební období 2020 - 2024 dne 28.2.2022 od 10:00 hodin v konferenčním sále Krajského úřadu Ústeckého kraje <.>
<br> Blok: 01 Zahájení,určení zapisovatelů
<br> Blok: 02 Schválení návrhové a volební komise
<br> Blok: 03 Volba ověřovatelů
<br> Blok: 04 Schválení programu
<br> Blok: 05 Pravidelné body
<br> 5.1
<br> 5.2
<br> 5.3
<br> 5.4
<br> Projednání námitek k zápisu a usnesení z minulého Zastupitelstva Ústeckého kraje Kontrola plnění usnesení Zpráva o činnosti Rady Ústeckého kraje
<br> Zpráva ředitele o činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje
<br> Blok: 06 Blok Ing.Jana Schillera,hejtmana Ústeckého kraje - INF
<br> 6.1
<br> 6.2
<br> 6.3
<br> 6.4
<br> 6.5
<br> 6.6
<br> Úprava Zásad pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem
<br> Poskytnutí finanční dotace z daru společnosti NET4GAS,s.r.o.Statut Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost za rok 2021
<br> Finanční dar KŘ PČR ÚK,KŘ HZS ÚK a SDHČMS - krajské sdružení hasičů Ústeckého kraje
<br> Finanční dar Krajské zdravotní a.s.- kompenzace nákladů pandemie COVID - 19
<br> Čerpání prostředků z Fondu pro mimořádné události Ústeckého kraje - humanitární pomoc pro obec Lobendava na odstraňování následků živelné události
<br> Blok: 07 Blok Ing.Jana Schillera,h...

Načteno

edesky.cz/d/5180586

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Modlany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz