« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Pozvánka na schůzi

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

pozvanka-22.2.2022.pdf
OBEC VIDOV
<br>
Vidov 51,370 07 České Budějovice
<br>
<br>
<br> Pozvánka na schůzi
<br>
Veřejná schůze obecního zastupitelstva se koná v úterý dne 22.února
2022 od 1800 v budově Spolkového domu – Vidov 309 <.>
<br>
<br>
<br> Program schůze:
<br> 1.Zahájení
<br> 2.Informace k plnění usnesení z poslední schůze OZ
<br> 3.Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č.567/30
<br> pod stavbou chodníku od Jihočeského kraje
<br> 4.Smlouva o věcném břemeni – přístup k vrtu JVS
<br> v rámci staby dálnice D3
<br> 5.Dohoda o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby
mezi obcí a firmou XXXXXX XXXXXXXX
<br> X.Inventarizace majetku a závazků za rok 2021
<br> 7.Směna části pozemků p.č.78/5 a 160/1
<br> 8.Rozpočtové opatření č.1/2022
<br> 9.Rozpočtové opatření č.2/2022
<br> 10.Žádost o dotaci z MAS Pomalší – úpravy návsi
<br> 11.Různé
<br> 12.Závěr
<br>
<br>
<br>
Ing.XXXXX XXXXXX
<br> starosta obce
<br>
Tel/Fax E-mail IČO Bankovní spojení Úřední hodiny
724 181 747 info@vidov.cz 00581917 KB Č.Budějovice PO 830-1230,1700 - 1900
<br> 386 466 000 starosta@vidov.cz č.ú.33421231/0100 ÚT,ST 830-1230
ČT 1300 - 1800
<br> Vyvěšeno na elektronické adrese: www.vidov.cz
<br>
Vyvěšeno: Staženo:

Načteno

edesky.cz/d/5176571


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz