« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106í1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2021
<br> Vsouladu sustanovením š 18 zákona č.106/1999,o svobodném přístupu kinformacim.podle kterého každý povinný subjekt musi o své činnosti voblasti poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje,předkládá obec Rakovice tuto „Výroční zprávu za rok 2021“ <.>
<br> _:
<br> a) počet písemné podaných žádostí o informace
<br> C)
<br> počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
<br> b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
<br> c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 0
<br> přehled všech výdajů,vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na
<br> právni zastoupení: 0 d) výčet poskytnutých výhradnich licenci a odůvodnění nezbytností poskytnutí výhradní licence O
<br> e) počet stížnosti podaných dle 5 163 zákona,včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
<br> 0 f) další informace vztahující se k uplatňování zákona 0
<br> Podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace jsou vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou,nejsou evidovány a neni uplatňován žádný poplatek <.>
<br> Počet těchto žádostí není dle ustanovení 5 13 odst.3 zákona č.106/1999 Sb.v platném znění součásti výroční zprávy o poskytnutí informací <.>
<br> Obecně jsou informace občanům sdělovány na zasedáních zastupitelstva obce,prostřednictvím pevné úřední desky v obci,webových stránek,elektronické úřední desky v rámci webových stránek,a dalšími způsoby v rámci možností obce <.>
<br> Výroční zpráva bude zveřejněna na pevné úřední desce obecního úřadu a v elektronické podobě na webových stránkách obce <.>
<br> V Rakovicích dne 14.2.2022

Načteno

edesky.cz/d/5175336

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz