« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24. 2. 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24. 2. 2022 [0,98 MB]
JIHOCESKY KRAJ
MUDr.XXXXXX XXXX
hejtman kraje
U Zimnilio stadionu XXXX/X
XXX 76 Ceske Budejovice
<br> KUJCP005eKFC
<br> Ceske Budejovice 10.unora 2022
<br> V souladu s § 40 odst.1 zakona c.129/2000 Sb <.>,o kraji'ch,v platnem zneni
<br> 14.zasedani Zastupitelstva Jihoceskeho icraje
<br> na ctvrteic 24.unora 2022 od 10:00 hodin <.>
<br> Zasedani' se kona v sidle Krajskeho uradu Jihoceskeho kraje <,>
ul.U Zimniho stadionu 1952/2,Ceske Budejovice <,>
<br> velky zasedaci sal,2.podlazi <.>
<br> Pnloha:
Navrh programu 14.zasedani Zastupitelstva Jihoceskeho kraje
<br> s V o I a V a m
<br> MUDr.lMartin Kqba
Hejtman Jrioceskehb kraje
<br> identifikator DS: kdibSrr
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz
<br> tel: 386 720 111
fax: 386 359 069
<br> ICO: 70890650
DIC: CZ70890650
<br>
<br> Navrh programu 14.zasedani Zastupitelstva Jihoceskeho kraje
dne 24.unora 2022
<br> 1.Zahajeni
2.Slib noveho clena zastupitelstva kraje
3.Zprava o cinnosti Rady Jihoceskeho kraje za obdobi od 26.11.2021 do 20.1.2022
4.Zprava o pineni usneseni Zastupitelstva Jihoceskeho kraje
5.Zprava o cinnosti Rady Asociace krajfl
6.Volba pfedsedy hospodai^skeho vyboru,zmeny ve vyborech zastupitelstva
7.Volba mistopfedsedfl vyborfi
8.Navrh volby pt^isedi'cich krajskeho soudu
9.Smiouva o poskytnuti penezni'ch prosti^edkQ pro kancelar ERDV
lO.Souhlas s realizaci a financovani'm projektu „Marketingove aktivity v jiznich Cechach"
11.Program zvyhodnenych regionalnich uverQ pro male podnikatele v Jihoceskem kraji
12.Zadost 0 prodlouzeni termi'nu realizace akce v ramci kofinancovani dotacni'ho programu MZe 129 300
<br> „Podpora vystavby a technickeho zhodnoceni infrastruktury vodovodB a kanalizaci I F
13.Navrh dotace Jihoceskeho kraje na kofinancovani akci v ramci dotacni'ho programu MZe 129 410 „Podpora
<br> vystavby a technickeho zhodnoceni infrastruktury vodovodfl a kanalizaci III" pro rok 2022 - 1.cast
14.Zmena Metodiky dotacni'ho programu „Podpora socialni'ch sluzeb v Jihoceskem kraji V"
15.Dodatek k Metodice pr...

Načteno

edesky.cz/d/5175186

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz