« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Informační leták „Jak správně vytápět“

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

informacni-letak-jak-spravne-vytapet.pdf
Kotlíkové dotace pro
domácnosti s nižšími příjmy
<br>
<br> Kotlíkovou dotaci lze čerpat na výměnu kotlů
na pevná paliva s ručním přikládáním
1.a 2.emisní třídy,jejichž provoz je od
1.9.2022 zakázán <.>
<br>
Dotaci lze získat pouze pro výměny kotlů
realizované od 1.ledna 2021 <.>
<br>
Jaký XXXXX si lze z dotace pořídit a jak
je dotace vysoká?
<br>
Kotel na biomasu s automatickým
i ručním přikládáním 95 % max.130 tis.Kč
Kotel na zemní plyn 95 % max.100 tis.Kč
Tepelné čerpadlo 95 % max.130 tis.Kč
<br>
<br> Dotaci lze získat pouze na nový zdroj tepla zaregistrovaný
v seznamu viz: https://svt.sfzp.cz/
<br>
Kdo může o dotaci žádat?
<br> Vlastník nemovitosti vytápěné kotlem na pevná
paliva s ručním přikládáním 1.a 2.emisní třídy <.>
<br>  Žadatel a všichni členové domácnosti pobírají
starobní důchod nebo invalidní důchod 3 <.>
stupně.Příjmy domácnosti nebudou sledovány <.>
<br>  Žadatel žijící v domácnosti s nižšími příjmy
včetně mladých rodin s dětmi.Domácnost je
tvořena osobami,jejichž průměrný čistý
příjem na jednoho člena domácnosti v roce
2020 nepřevýšil 170 900 Kč.Veškeré příjmy
členů domácnosti musí být doloženy <.>
<br>  Žadatel je nezletilý nebo student denního
studia do 26 let.V případě spoluvlastnictví
nemovitosti jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí
nebo studenti do 26 let.Příjmy této domácnosti
nebudou sledovány <.>
<br>  Žadatel v období od 1.1.2020 do doby podání
žádosti o podporu pobíral dávky v hmotné
nouzi nebo příspěvek na bydlení.Příjmy této
domácnosti nebudou sledovány <.>
<br>
<br> https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz
Informační linka: 386 720 323
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Jak správně vytápět?
<br> Průvodce ekonomickým
<br> a ekologickým vytápěním
<br> domácností pevnými palivy <.>
<br>
<br> Myslete na své zdraví
a buďte ohleduplní
<br> ke svému okolí!
<br>
<br>
<br> Sledujte:
<br>
https://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/
kotlikove-dotace-2022-zakladni-informace
<br>
https://www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste
<br>
www.jakspravnetopit.cz <...

Načteno

edesky.cz/d/5169991

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz